Navigace

Obsah

Školní poradenské pracoviště v ZŠ Milovice u Hořic

Právní úprava poradenských služeb ve škole
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění.
Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění.
Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, v platném znění.
 
Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby ve škole poskytuje výchovný poradce a školní metodik prevence.
 
Výchovný poradce: Mgr. Jana Vavřinková
Konzultační hodiny: úterý 13:45 – 14:30 h
(v ostatní dny dle telefonické domluvy)
 
Školní metodik prevence: Mgr. Eva Zamouřilová
Konzultační hodiny: úterý 13:45 – 14:30 h
(v ostatní dny dle telefonické domluvy)