Navigace

Obsah

Rekonstrukce přístupového chodníku k I/35

Rekonstrukce a modernizace přístupového chodníku k I/35 – Milovice


logo B

Rekonstrukce přístupového chodníku k I/35


Rekonstrukce a modernizace přístupového chodníku k I/35 – Milovice

Předmětem projektu je provedení rekonstrukce komunikace pro pěší, která vede přímo od zastávky autobusu na silnici I/35 a rekonstrukce veřejného osvětlení podél této rekonstruované pěší komunikace. Jedná se o chodník, který vede přímo od autobusové zastávky, umístěné u silnice I. třídy, která propojuje stávající chodník od druhé zastávky u silnice I. třídy (druhá strana silnice) a ústí na místní obecní obslužnou komunikaci ve východní části obce.

Cílem projektu je pomocí rekonstrukce komunikace pro pěší a rekonstrukce veřejného osvětlení podél této rekonstruované pěší komunikace zajistit bezpečný pohyb chodců od zastávek autobusu u silnice I. třídy do centra obce. 

Rekonstruovaný chodník pro pěší vytvoří propojení mezi okrajovou částí a centrem obce Milovice u Hořic. Zároveň je přímým spojením centra obce se 2 zastávkami hromadné dopravy, umístěnými u jedné z nejfrekventovanějších komunikací v regionu. Realizací projektu dojde ke zkvalitnění povrchových vlastností vozovek a komunikací pro pěší i k úpravám dopravního prostoru pro zvýšení bezpečnosti zranitelných účastníků silničního provozu, v tomto případě chodců, kteří půjdou k zastávkám autobusu (nemusí jít po krajnici silnice I/35). Součástí rekonstrukce je i úprava místa pro přecházení přes místní veřejně přístupnou komunikaci, a to formou osazení varovného pásu ve stávajícím chodníku.

Projekt byl podpořen z I. výzvy IROP - MAS Podchlumí – Bezpečnost dopravy a je z 90% spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj a z 5% je spolufinancován státním příspěvkem.