A picture
A picture

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Aktuální počasí

Počasí dnes:

14. 12. 2018

zata

Bude oblačno až zataženo. Denní teploty -4 až 0°C. Noční teploty -3 až -7°C.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Identifikační údaje

 

Základní škola, Milovice u Hořic, okres Jičín

   
Adresa školy: Základní škola Milovice u Hořic
  Milovice u Hořic 8
  508 01 Hořice
   
Ředitelka školy: Mgr. Vavřinková Jana - třídní učitelka
   
Pracovníci školy: Mgr. Zamouřilová Eva – třídní učitelka
  Monika Ersepková – vychovatelka, učitelka
  Tereza Luňáková - učitelka anglického jazyka
  Mgr. Parkosová Pavlína - školní asistentka
  Šedinová Hana – školnice, výdej obědů
   
Kontakt: zs.milovice@centrum.cz

telefon: 493 698 159, 731 495 162

IČ školy: 70 99 53 89
   
DS: oc6hzq

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika školy

Základní škola v Milovicích u Hořic je školou málotřídní se dvěma třídami a s pěti postupnými ročníky. Vzdělávání více ročníků v jedné učebně vnímáme jako přednost pro další rozvoj dětí - starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších, získávají návyk soustředění a větší samostatnosti.

Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty v rámci zájmových aktivit dětí.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna - výdejna. Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Do základní školy přicházejí děti z různých mateřských škol (MŠ Dobrá Voda, MŠ Stračov a MŠ Třebnouševes). Spádově k nám přicházejí převážně děti z  Milovic a Bříšťan. Navštěvují ji také děti z Petroviček a Stračova.

Do 6. ročníku žáci odcházejí do základních škol nebo gymnázia v Hořicích.

 

Můžeme nabídnout

Dáváme žákům možnost v něčem vyniknout, tím se snažíme utvářet pozitivní vztah ke škole a rozvíjet dětskou tvořivost a fantazii.

Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme u nich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, motivujeme je pro celoživotní učení. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

Komunikace mezi učiteli a rodiči se uskutečňuje na základě partnerství a spolupráce. Rodiče jsou podle zájmu a možností zapojováni do školních a mimoškolních činností.

Spolupracujeme s psychology, se speciálními pedagogickými centry a s rodiči. Vytváříme podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro nadané žáky.

Od 1. třídy jsou naši žáci vedeni k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují se komunikační dovednosti, učí se rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit.

Spojení věkových skupin při části výuky starších dětí a při různých celoškolních akcích se osvědčuje jako výhoda, kdy starší předávají své dovednosti mladším.

Žáci mohou využívat ve třídách k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností počítače. V odpoledních hodinách mohou využívat zájmové kroužky školy v rámci školní družiny - taneční kroužek "Street dance", kroužek "Hravá angličtina", "Judo" a "Anglická konverzace". Žáci s vývojovými poruchami učení navštěvují v rámci reedukační péče nápravu specifických poruch učení.

Zařazujeme různé metody a formy práce. Ve škole probíhají výtvarné projekty a krátkodobé i dlouhodobé projekty „Škola nanečisto“, „Místo, kde žijeme“, „Zvyky a tradice“, „Příroda kolem nás“, „Toulky po Čechách“, „Bezpečně na cestách“, „S knížkami jsme kamarádi“, „Bez práce nejsou koláče“.

 

Další akce v průběhu školního roku:

Slavnostní vstup prvňáčků do školy - šerpování

Projektové dny i dlouhodobé projekty – celoškolní i třídní + akce

Zábavné zápisy do 1. ročníku

Školní časopis „Školníček“

Informace pro veřejnost do milovického občasníku

Prezentace školy – www stránky

Vánoční koledování v milovickém kostele

Plavecká výuka, bruslení, lyžování a běžkování

Zimní škola v přírodě

Den vody, Den Země, Den dětí

Úklid veřejného prostranství v obci – hrabání, sběr větviček na hřišti, v kempu, …

Výchova k ekologii – sběr papíru, plastových víček a elektroodpadu

Zájmové kroužky

Tvůrčí dílny pro rodiče

Exkurze, výlety, besedy, …

Návštěva obecní i městské knihovny

Vystoupení žáků pro veřejnost v kulturním domě

Účast ve školních i mimoškolních soutěží, sportovních hrách

Organizování setkání málotřídních škol a mateřských škole

Budoucí školáci jeden den ve škole

Setkání ve škole pro rodiče předškoláků

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku - šerpování