Milovice u Hořic - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Vyhlášky, směrnice

 

Vyhlášky, směrnice

Název vyhlášky, směrnice Účinnost
VODOVOD  
Provozní řád vodovodu Milovice 12.03.2005
Aktualizace Provozního řádu vodovodu Milovice 08.07.2014
Rozhodnutí o schválení aktualizace provozního řádu 08.07.2014
Reklamační řád dodávek vody 23.01.2020
KANALIZACE  
Kanalizační řád 11.05.2009
Prodloužení platnosti kanalizačního řádu 07.11.2013
OZV_01/2016 Nakládání s odpadními vodami 25.11.2016
Reklamační řád odvádění odpadních vod 23.01.2020
OSTATNÍ  
Hřbitovní řád 01.07.2005

OZV 4/2010 Poplatek za rekreační pobyt

14.01.2011
OZV 5/2010 Poplatek ze psů 14.01.2011
OZV 6/2010 Poplatek za provozování výherních hracích automatů 14.01.2011
Jednací řád zastupitelstva obce Milovice u Hořic

28.11.2014

Ceník půjčovného a pronájmu obecního majetku 11.03.2015
Ceník pronájmu a nabízených služab v Kulturním domě obce Milovice 11.03.2015
SM 1/2015 Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 03.09.2015

OZV 1/2015 Stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, nakládání se stavebním odpadem a o stanovení systému komunitního kompostování a způsobu využití zeleného odpadu k údržbě a obnovení veřejné zeleně na území obce Milovice u Hořic

23.09.2015
Strategický plán rozvoje obce Milovice do roku 2024 07.12.2015
Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodohospodářského majetku 08.12.2015
OZV 2/2015 Stanovení poplatku za komunální odpad 31.12.2015
Ceník nájmu a služeb spojených s nájmem hrobových míst provozovatele veřejného pohřebiště v obci Milovice u Hořic, platný od 1.ledna 2017. 01.01.2017
Směrnice č.1/2017 "O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí". 01.02.2017
Směrnice č.2/2017 "O zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obcí". 16.05.2017
OZV 1 - 2017 Stanovení školských obvodů 23.09.2017
Ceník půjčovného obecního majetku - občané obce Milovice 01.01.2019
Ceník půjčovného obecního majetku - pro cizí 01.01.2019

OZV 01/2019 O místním poplatku ze psů

                                                  - tiskopis ke stažení      

01.01.2020

OZV 02/2019 O místním poplatku z pobytu

                                                   - tiskopis ke stažení  

01.01.2020
OZV 03/2019 O stanovení shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Milovice u Hořic 01.01.2020
OZV 04/2019 kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 01.01.2020
OZV 01/2020 Změna OZV 02/2019 O místním poplatku z pobytu 01.01.2021
OZV 02/2020 Změna OZV 04/2019 Kterou se stanovuje poplatek za komunální odpad 01,01,2021
Strategický plán rozvoje obce do roku 2024 - aktualizace k 1/11 2020 25.11.2020
Rozpočet strategického plánu rozvoje obce do roku 2024 - aktualizace k 1/11 2020 25.11.2020
Ceník půjčovného obecního majetku - mimo občany Milovic (83.41 kB) 26.04.2021
Ceník pronájmu a nabídky služeb Kulturního domu v Milovicích (101.96 kB) 25.06.2021

OZV 01/2021 O místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci (380.54 kB)

01.01.2022

 

Vyhláška 1-2022 (3).docx (17.91 kB)

01.01.2023