#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 16
poslední

Zahájení výuky od 4. 1. 2021

Žáci 1.,2. a 3. ročníku nastoupí do školy 4. ledna 2021 na prezenční výuku (a do školní družiny). Žáci 4. a 5. ročníku od 4. 1. 2021 začínají s distanční výukou, informace naleznete opět ve svých emailech. Zkontrolujte si, zda máte přihlášené/odhlášené obědy. celý text

náš tip | 2. 1. 2021 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Projektový den „Zdraví nás baví“

Tento projektový den proběhl ve čtvrtek 17. prosince 2020. Ve spolupráci se zubní lékařkou MdDr. Martinou Janákovou jsme se dozvěděli vše důležité o zubech a péči o ně. Také jsme si ukázkově vyčistili zuby a následně provedli test důkladnosti. Dále jsme si zopakovali zásady správné výživy a skladby potravy pro děti. Nakonec proběhla lekce první pomoci. Celý projektový den nám velmi rychle utekl a my jsme si odnesli nejen zážitky, ale i mnoho zajímavých poznatků. A už se těšíme na projektový den příští.
Fotodokumentace z akce je ve fotogalerii. celý text

náš tip | 21. 12. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace pro rodiče

Sběr starého papíru 24. 11. je zrušen. Výuka plavání se přesunuje na druhé pololetí školního roku 2020/2021. celý text

náš tip | 23. 11. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace o usnesení vlády

V přílohách naleznete některé informace z usnesení vlády týkající se například poskytování péče v určených školách. celý text

náš tip | 1. 11. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Ošetřovné

V příloze naleznete informace týkající se ošetřovného. celý text

náš tip | 20. 10. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Přípravné kurzy

V příloze najdete plakát týkající se přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium. celý text

náš tip | 20. 10. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace k uzavření škol

Dobrý den,
z rozhodnutí vlády a příslušných orgánů je i naše škola od 14. do 23. října včetně uzavřena. Poté následují týdenní podzimní prázdniny. Pokud se nestane nic mimořádného, potkáme se ve škole v pondělí 2. listopadu. Děti mají nyní distanční vzdělávání povinné. Úkoly, jejich zadání a kontrolu si organizují třídní učitelé. Pokyny obdrží žáci v úterý 13. října.
Vzhledem k současné situaci Vám zasíláme instrukce k domácímu připojení výukového SW, který můžete využít na procvičení učiva či zabavení dětí. Vše najdete na  www.Didakta.cz, přístupový PIN pro žáky naší školy je U83W
Pro přístup k výukovým programům na Didakta.cz si žáci musí nainstalovat  aplikaci DidaktaCZ projektor z tohoto linku http://www.didakta.cz/DidaktaCZ-Setup-1.0.0.zip
Zpřístupněny jsou výukové programy, ke kterým má naše škola zakoupené licence.
Tato znovu se opakující situace je sice komplikovanější, ale věřím, že to společně zase zvládneme. Díky za to. Zdraví Vás všechny kolektiv ZŠ Milovice u Hořic
 
celý text

náš tip | 13. 10. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Změna ve výběru obědů

Vážení rodiče,
z technických důvodů (střední školy jsou uzavřeny) dočasně nebude možné vybírat si oběd ze dvou variant, ale bude celý týden pouze jídlo číslo 1. Pokud nebudete chtít některý den své dítě na oběd poslat, tak oběd odhlaste, ale dejte mu do družiny dostatečně velkou svačinu. Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 9. 10. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Termíny sběru papíru

Termíny sběru papíru ve školním roce 2020/2021 
(ve čtvrtek k OÚ Milovice u Hořic 14:30 - 15:30 hodin - nezvážený papír): 
17.9.2020
26.11.2020
11.2.2021
22.4.2021
10.6.2021

Zvážený starý papír (bez kartonů) můžete vozit do kontejneru na parkovišti u obchodu od středy odpoledne do pátku (do 8:00 hodin ráno). Počet kilogramů sdělte třídní učitelce zápisem v notýsku nebo SMS. celý text

náš tip | 8. 9. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Školní řád

Na webových stránkách školy v sekci "Dokumenty" (otevřete je kliknutím na titulek Základní škola) najdete školní řád s doplněnými pravidly pro distanční vzdělávání. Prosíme Vás o přečtení tohoto dokumentu. Na třídní schůzce ve středu 23.9. 2020 (od 15:30 hodin) potvrdíte podpisem, že jste byli se školním řádem seznámeni.
Děkujeme za spolupráci. celý text

náš tip | 7. 9. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Pozvánka na besedu

V příloze naleznete pozvánku na besedu MAS Podchlumí celý text

náš tip | 7. 9. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Pozvánka na akci ve Smetanových sadech

MAS Podchlumí Vás zve na tradiční akci ve Smetanových sadech, která byla přeložena z 1.9. na 8.9. 2020 od 15 do 18 hodin.
Leták najdete v příloze tohoto sdělení. celý text

náš tip | 6. 9. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zahájení školního roku 2020/2021

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 od 8:00 do 9:00 hodin. Oběd ani školní družina v tento den není. Žáci 2.-5. ročníku odchází v 9:00 hodin domů.
Od 9:00 hodin se koná pro rodiče žáků 1. ročníku třídní schůzka, kde se seznámí s organizací a provozem školy.
Od středy již budou dováženy obědy ze školní jídelny (nezapomeňte si je včas nahlásit). Školní družina bude jako v loňském roce do 15:30 hodin (vyplňte si zápisní lístek a časy odchodů - žáci lístek obdrží v úterý a ve středu jej přinesou zpět do školy).
V příloze si přečtěte sdělení paní ředitelky týkající se provozu školy v následujícím období. celý text

náš tip | 27. 8. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Předběžná nabídka zájmových kroužků

V příloze naleznete předběžnou nabídku zájmových kroužků na školní rok 2020/2021. Rozvrhy hodin žákům předáme v úterý 1.září 2020 (odpolední vyučování budou mít letos žáci 4.a 5. ročníku vždy v úterý do 14:00 hodin). celý text

náš tip | 27. 8. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Školní potřeby pro žáky 2.-5. ročníku ve školním roce 2020/2021

Školní rok 2020/2021 se pomalu blíží. V příloze najdete soupis školních potřeb, které je třeba žákům dokoupit, pokud je nemají z loňského školního roku. Další informace o nástupu žáků do školy Vám sdělíme před ukončením prázdnin... celý text

náš tip | 26. 8. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Pozvánka do Smetanových sadů

MAS Podchlumí Vás zve na tradiční akci ve Smetanových sadech dne 1. září 2020.
Podrobný program najdete v příloze tohoto sdělení. celý text

náš tip | 26. 8. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zahájení projektu

Od letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu EU pod názvem "Lepší vzdělávání pro všechny - Milovice u Hořic". Bližší informace najdete v příloze tohoto sdělení. celý text

náš tip | 20. 8. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Příměstské tábory

Vážení rodiče,
na dobu prázdnin připravila MAS Podchlumí sérii prázdninových příměstských táborů, jejichž seznam a dobu konání najdete na přiloženém letáku. Bližší informace vám podají jednotlivé organizace, které pobyty organizují.

celý text

náš tip | 7. 6. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace pro rodiče k nástupu do školy

Vážení rodiče,
Škola je připravena v pondělí 25. května otevřít pro nahlášené děti. Vzhledem ke vzniklé situaci je potřeba mít na zřeteli především toto:
- Žáci přicházejí v roušce.
- Před školou se děti neshlukují, vstupují rovnou do školy.
- Rodiče do školy nesmějí.
- Žáci si okamžitě po příchodu vydezinfikují ruce.
- Pak se přezují a jdou okamžitě do své třídy.
- Tam už se řídí pokyny pedagogů.
Prosíme Vás, abyste zkontrolovali, že Vaše dítě má přihlášený /nebo naopak odhlášený/ oběd podle Vašich představ.
V pondělí si mladší děti přinesou češtinu, matematiku a prvouku. Na další dny se vždy domluvíme.
Starší děti si přinesou matematiku, český jazyk, angličtinu a vlastivědu dějiny.
Děti mají v aktovce věci na výuku, svačinu a pití, dvě roušky a sáček na ně. Pokud budou v družině, připravte, prosím i oblečení na venkovní aktivity.
Všechna další případná hygienická nařízení či změny budeme průběžně sledovat a organizovat školní výuku podle toho. Vás vždy písemně upozorníme, pokud nastanou nějaká nová opatření nebo pokud budou nějaká zrušena. Děkujeme Vám za dlouhodobou spolupráci.
Vaše učitelky
celý text

náš tip | 23. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Milovice u Hořic v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
v příloze si pročtěte informace týkající se opatření školy po návratu žáků dne 25.5. 2020 do škol.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme. celý text

náš tip | 13. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zápis dětí do ZŠ Milovice u Hořic

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Milovice u Hořic proběhne 7. dubna 2020. Z důvodu opatření vlády bude probíhat elektronicky (bez přítomnosti dětí).
Zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek (najdete v příloze tohoto sdělení) a podepsaný zašle na adresu školy (najdete v kontaktech), případně vhodí osobně do schránky na budově školy.
Po ukončení opatření vlády (po znovuotevření škol) Vás budeme informovat o dalším postupu (přípravná schůzka, návštěva dětí ve škole, dokumenty...).


celý text

náš tip | 4. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Výukové programy pro 4. a 5. ročník

Přístupové údaje k nově zakoupeným výukovým programům na internetu

internetové stránky: www.invyuka.cz
výukové programy: Mazaná opice (finance), English Monkey
jméno: 70995389
heslo: tabule11 celý text

náš tip | 28. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Čtenářské listy pro 3.,4.,5. ročník

V příloze najdete čtenářský list, pokud máte již přečtenou knížku a chcete si ji zapsat. celý text

náš tip | 22. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo pro žáky

Vážení rodiče,
úkoly do pátku 13. 3. jste měli zapsané v notýsku. Další práci pro děti už budeme vyvěšovat na našich www. stránkách. Následující úkoly jsou na tento týden (16.3. - 20.3. 2020).
1. ročník
MA - str. 43, 44, 45, 46.
Písanka - str.22, 23, 24, 25.
Čítanka - přečíst nahlas, některé pasáže i vícekrát, str. 88, 89, 90.
Do sešitu napsat velkým tiskacím písmem 10 slov, ve kterých je Ř.ř.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9 hod.
 2. ročník
MA - starý prac. sešit (PS) str. 33 - geometrie
nový PS str. 1, 2, 3
Písanka str. 9, 10, 11
ČJ - velký PS str. 69
Do sešitu z učebnice napiš cvičení str. 60/7, 8 a 62/4
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9,30 hod
3. ročník
ČJ- Doplňte do brožurky s vyjmenovanými slovy str. 25.
Napište do sešitu cvičení z učebnice 40/7 a 37/8.
Přečtěte si vyjmenovaná slova po S (str. 41) a vysvětlete si jejich význam s rodiči.
MA- Napište do sešitu 105/ 18, 19, 24, 25 a 106/ 27, 29 (slovní úlohy bez zápisu).
Procvičujte násobky čísel a dělení se zbytkem na papír (str. 117, 118).
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
4. ročník
ČJ- Napište do domácího sešitu cvičení z učebnice: 80/11, 79/9, 74/1.
Doplňte do červené brožurky str. 18, 19 (kontrola vzadu v brožurce).
MA- Napište do sešitu: 104/34, 35, 36 (slovní úlohy bez zápisu)
Procvičujte převody jednotek času, objemu, hmotnosti (95, 97, 98)
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
5. ročník
ČJ a MA najdete v příloze tohoto sdělení (jedná se o pracovní listy)- rozkliknete si "celý text" a dole najdete přílohu.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČTcelý text

náš tip | 16. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace o čerpání ošetřovného

S ohledem na aktuální mimořádné opatření Vás chceme informovat o možnosti čerpání ošetřovného, pokud rodič zůstane s dítětem mladším 10 let doma.
Formulář žádosti o ošetřování si můžete vytisknout z přílohy (viz. níže ) nebo jsou tyto tiskopisy k dispozici ve škole, kde Vám je potvrdíme (nepotvrzuje lékař, ale škola).

Všechny informace, včetně formuláře, jsou zároveň k dispozici na webových stránkách ČSSZ – 
 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf
celý text

náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zrušení výuky

Z důvodu uzavření škol zůstávají od středy 11.3.2020 žáci doma. Domácí úkoly dostali žáci do konce tohoto týdne a ostatní úkoly naleznete na www. stránkách školy průběžně od pondělí do odvolání tohoto opatření. Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zrušení sběru papíru

Termíny sběru papíru se do konce školního roku ruší z důvodu dlouhodobého poklesu cen za sběrový papír (při posledním únorovém sběru činila částka za kontejner vybraného papíru pouze 318 Kč). V případě zlepšení podmínek budeme pokračovat ve sběru v příštím školním roce. Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 8. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Platba za kroužky ve II. pololetí

Do konce března je třeba zaslat do třídního fondu částku na provoz zájmových kroužků:
Keramika – 550 Kč (částka snížena z důvodu neuskutečnění lekcí v prvním pololetí)
Taneční kroužek – 470 Kč
Flétna – 460 Kč

Peníze zasílejte do třídního fondu na nový účet školy: 292200935/0300

celý text

náš tip | 8. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Den otevřených dveří - pozvánka

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 17. března 2020 od 15:30 do 17:00 hodin. celý text

náš tip | 6. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Kroužek keramiky

Velice nás mrzí, že se nepodařilo vypálit keramické výrobky našich dětí. Keramická pec nás i nadále zlobí. Snad to bude příště lepší. celý text

náš tip | 26. 2. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr
první předchozí
ze 16
poslední

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

planujvylety.cz

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...