#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 16
poslední

ANGLICKÝ JAZYK do 8.4.2020.

Učivo naleznete v příloze tohoto sdělení, vytiskněte si pracovní listy pro příslušný ročník. V případě technických problémů (pokud nemáte funkční tiskárnu apod.) si můžete listy pro žáky vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole. celý text

náš tip | 1. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 30.3.-3.4. 2020

1.tř.
Sledovat UčíTelku.
MA - 51, 52, 53, 54
PRV – str. 49
ČJ - písanku dopsat do konce a donést do školy (kdykoli dopoledne), vyzvednout si písanku novou.
Pokud si nejste jisti, jak se nějaké písmenko správně píše, podívejte se na youtube - Bobyho škola.
Slabikář str. 94, 95, 96 přečíst nahlas. K pohádce O řepě si nakreslit nebo namalovat obrázek.
Milí prvňáci, napište mi pár vět na adresu zs.milovice@centrum.cz o tom, jak vám domácí práce jde, případně co vám nejde a proč. Těším se na vaše příspěvky.

2.tř.
Sledovat UčíTelku.
MA - Donést popsaný prac. sešit do školy - kdykoli dopoledne. V nové MA stránky 8, 9, 10. Naučit násobky šesti - nezapomenout na prsty!
PRV- vystříhat a zahrát si pexeso pro houbaře (uprostřed knihy vedle strany 41).
ČJ - Písanka str. 15, 16.
V učebnici si přečíst a splnit úkoly str. 65, 66 ústně. Potom ve velkém PS vypracovat stránku 71.
Z učebnice str. 64/7 napsat do sešitu.
Povedené prázdniny - přečíst si do str. 23 včetně.
Milí druháci, napište mi pár vět na adresu zs.milovice@centrum.cz o tom, jak vám domácí práce jde, případně co vám nejde a proč. Těším se na vaše příspěvky.

3. třída
MA - str. 121, 122 procvičit ústně, do sešitu napsat 119/36 a 110/27.
ČJ – brožura s vyjmenovanými slovy str. 26/2, 27/3,4 a 28/6,8. Do sešitu přepsat cvičení z učebnice 43/7 a napsat další stránku v písance.
ČT – pokračovat ve čtení vlastní knížky, čtenářské listy jsou na těchto stránkách ke stažení.
PRV- napsat zápisky (viz. níže), nakreslit obrázek do sešitu a pročíst str. 67, 68.
Slunce – naše nejbližší hvězda, která nám poskytuje světlo a teplo.
Planety sluneční soustavy: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

4. třída
MA - str. 107, 108, 109 procvičit ústně, do sešitu napsat 107/2, 108/12 a 109/21 (pět příkladů).
ČJ – brožura se vzory podstatných jmen str. 20 a ostatní cvičení jsou na listě v příloze.
ČT – pokračovat ve čtení vlastní knížky, čtenářské listy jsou na těchto stránkách ke stažení.
PŘ a VL- zápisky najdete na listě v příloze (v případě potřeby jsou listy připraveny ve škole).

5. třída
MA – zaokrouhlování desetinných čísel (vysvětlení na listě v příloze), do sešitu napsat 106/2,5 a 107/ 9,12 ostatní cvičení na těchto stranách – ústně. Procvičovat dělení dvojciferným číslem na papír například str. 80/36.
ČJ – brožura s přídavnými jmény str. 14,15,16. Do sešitu opsat z brožury 16/5 a 17/7 (kontrola vzadu).
ČT – pokračovat ve čtení vlastní knížky, čtenářské listy jsou na těchto stránkách ke stažení.
ICT a sloh – napsat krátké vyprávění o tom, co doma děláte v době karantény..... a poslat v příloze emailem (stejně jako minulý týden).
PŘ a VL – zápisky najdete na listě v příloze (v případě potřeby jsou listy připraveny ve škole).

celý text

náš tip | 29. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Výukové programy pro 4. a 5. ročník

Přístupové údaje k nově zakoupeným výukovým programům na internetu

internetové stránky: www.invyuka.cz
výukové programy: Mazaná opice (finance), English Monkey
jméno: 70995389
heslo: tabule11 celý text

náš tip | 28. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Anglický jazyk na týden 25.3. - 1.4.

Učivo naleznete v příloze tohoto sdělení, vytiskněte si pracovní listy pro příslušný ročník. V případě technických problémů (pokud nemáte funkční tiskárnu apod.) si můžete listy pro žáky vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole.
celý text

náš tip | 25. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zápis dětí do ZŠ Milovice u Hořic

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Milovice u Hořic proběhne 7. dubna 2020. Z důvodu opatření vlády bude probíhat elektronicky (bez přítomnosti dětí).
Zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek (najdete v příloze tohoto sdělení) a podepsaný zašle na adresu školy, případně vhodí osobně do schránky na budově školy.
Po ukončení opatření vlády (po znovuotevření škol) Vás budeme informovat o dalším postupu (přípravná schůzka, návštěva dětí ve škole, dokumenty...).


celý text

náš tip | 23. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Čtenářské listy pro 3.,4.,5. ročník

V příloze najdete čtenářský list, pokud máte již přečtenou knížku a chcete si ji zapsat. celý text

náš tip | 22. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 23. - 27. 3. 2020


1. roč.
MA - str. 47, 48, 49, 50
ČJ
- písanka, str. 26, 27, 28, 29
- Slabikář přečíst nahlas str. 91, 92, 93
- do sešitu napsat psacím písmem věty pod článkem ve Slabikáři
PRVOUKA
- procvičovat str. 46,47
- vypracovat str. 48

2. roč.
MA
- prac. sešit str. 4, 5, 6, 7
- stále opakovat řady násobků 2, 3, 4, 5, používat prsty
ČJ
- písanka str 12, 13, 14
- velký PS str. 70
- z učebnice napsat do sešitu 63/2, 64/5,6
- čtení z knížky Povedené prázdniny do str. 19 včetně
PRVOUKA
- vypracovat str, 43,44
- otestovat znalosti str. 45

3., 4. a 5. ročník
Učivo naleznete v příloze tohoto sdělení, vytiskněte si pracovní listy pro příslušný ročník. V případě technických problémů (pokud nemáte funkční tiskárnu apod.) si můžete listy pro žáky vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole. celý text

náš tip | 22. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo pro žáky

Vážení rodiče,
úkoly do pátku 13. 3. jste měli zapsané v notýsku. Další práci pro děti už budeme vyvěšovat na našich www. stránkách. Následující úkoly jsou na tento týden (16.3. - 20.3. 2020).
1. ročník
MA - str. 43, 44, 45, 46.
Písanka - str.22, 23, 24, 25.
Čítanka - přečíst nahlas, některé pasáže i vícekrát, str. 88, 89, 90.
Do sešitu napsat velkým tiskacím písmem 10 slov, ve kterých je Ř.ř.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9 hod.
 2. ročník
MA - starý prac. sešit (PS) str. 33 - geometrie
nový PS str. 1, 2, 3
Písanka str. 9, 10, 11
ČJ - velký PS str. 69
Do sešitu z učebnice napiš cvičení str. 60/7, 8 a 62/4
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9,30 hod
3. ročník
ČJ- Doplňte do brožurky s vyjmenovanými slovy str. 25.
Napište do sešitu cvičení z učebnice 40/7 a 37/8.
Přečtěte si vyjmenovaná slova po S (str. 41) a vysvětlete si jejich význam s rodiči.
MA- Napište do sešitu 105/ 18, 19, 24, 25 a 106/ 27, 29 (slovní úlohy bez zápisu).
Procvičujte násobky čísel a dělení se zbytkem na papír (str. 117, 118).
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
4. ročník
ČJ- Napište do domácího sešitu cvičení z učebnice: 80/11, 79/9, 74/1.
Doplňte do červené brožurky str. 18, 19 (kontrola vzadu v brožurce).
MA- Napište do sešitu: 104/34, 35, 36 (slovní úlohy bez zápisu)
Procvičujte převody jednotek času, objemu, hmotnosti (95, 97, 98)
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
5. ročník
ČJ a MA najdete v příloze tohoto sdělení (jedná se o pracovní listy)- rozkliknete si "celý text" a dole najdete přílohu.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČTcelý text

náš tip | 16. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace o čerpání ošetřovného

S ohledem na aktuální mimořádné opatření Vás chceme informovat o možnosti čerpání ošetřovného, pokud rodič zůstane s dítětem mladším 10 let doma.
Formulář žádosti o ošetřování si můžete vytisknout z přílohy (viz. níže ) nebo jsou tyto tiskopisy k dispozici ve škole, kde Vám je potvrdíme (nepotvrzuje lékař, ale škola).

Všechny informace, včetně formuláře, jsou zároveň k dispozici na webových stránkách ČSSZ – 
 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf
celý text

náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zrušení výuky

Z důvodu uzavření škol zůstávají od středy 11.3.2020 žáci doma. Domácí úkoly dostali žáci do konce tohoto týdne a ostatní úkoly naleznete na www. stránkách školy průběžně od pondělí do odvolání tohoto opatření. Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zrušení sběru papíru

Termíny sběru papíru se do konce školního roku ruší z důvodu dlouhodobého poklesu cen za sběrový papír (při posledním únorovém sběru činila částka za kontejner vybraného papíru pouze 318 Kč). V případě zlepšení podmínek budeme pokračovat ve sběru v příštím školním roce. Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 8. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Platba za kroužky ve II. pololetí

Do konce března je třeba zaslat do třídního fondu částku na provoz zájmových kroužků:
Keramika – 550 Kč (částka snížena z důvodu neuskutečnění lekcí v prvním pololetí)
Taneční kroužek – 470 Kč
Flétna – 460 Kč

Peníze zasílejte do třídního fondu na nový účet školy: 292200935/0300

celý text

náš tip | 8. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Den otevřených dveří - pozvánka

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 17. března 2020 od 15:30 do 17:00 hodin. celý text

náš tip | 6. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Kroužek keramiky

Velice nás mrzí, že se nepodařilo vypálit keramické výrobky našich dětí. Keramická pec nás i nadále zlobí. Snad to bude příště lepší. celý text

náš tip | 26. 2. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Projekce filmu „Podmořský svět“

V pátek 28. února od 10:00 hodin proběhne v naší škole projekce 3D filmu „Podmořský svět“.
Vstupné 100 Kč bude uhrazeno z třídního fondu. Rozvrh hodin bude časově upraven.
celý text

náš tip | 25. 2. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Roztančený tělocvik

V úterý 18. 2. 2020 proběhne druhá lekce projektu „Roztančený tělocvik“. Žáci si s panem Jahelkou zatančí v tělocvičně od 9:00 do 11:00 hodin (žáci budou rozděleni na dvě skupiny). Vyučování dle rozvrhu bude časově upraveno. celý text

náš tip | 14. 2. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Školní družina

Platba za školní družinu na druhé pololetí 2019/2020 bude žákům stržena z třídního fondu
(příslušnou částku za ŠD najdete v notýsku).
celý text

náš tip | 14. 2. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace pro rodiče

Sběr papíru
Sběr papíru proběhne v úterý 11. února 2020 v obvyklém čase. Přistaven bude pouze jeden kontejner u obecního úřadu, protože již vybíráme jen kvalitní papíry ne kartony (snižují cenu sběru). Děkujeme za pochopení.

Bruslení v Novém Bydžově
V pátek 14.února 2020 pojedeme do Nového Bydžova na zimní stadion bruslit.
S sebou: teplé sportovní oblečení (včetně čepice a rukavic), brusle, helmu, (případně hokejky a chrániče, puk....), náhradní oblečení do školy, pití, svačinu, kapesník (do batůžku). Žáci, kteří nebudou mít brusle nebo ze zdravotních důvodů nemohou bruslit, zůstávají ve škole.
Odjezd v 8:50 hodin objednaným autobusem, návrat do 11:15 hodin.
Vstupné bude zaplaceno z prostředků školy a doprava z třídního fondu. Částku upřesníme po vyúčtování. Žáci si přinesou také penál a notýsek na první hodinu.

Zvýšení cen za obědy
Od 1. února 2020 se zvyšuje cena za obědy ve školní jídelně.
Mladší žáci 26 Kč, starší žáci (od 11 let) 28 Kč.
celý text

náš tip | 7. 2. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Organizace pololetí šk. roku 2019/2020

Ve čtvrtek 30.1. 2020 budeme žákům vydávat výpis z vysvědčení (druhou vyučovací hodinu).
Po svačině proběhnou turnaje v deskových hrách a ve vybíjené. Odpolední vyučování pro žáky
4. a 5. ročníku se ruší. Obědy a školní družina - beze změn.

Pololetní prázdniny jsou v letošním školním roce v pátek 31. 1. 2020.
Jarní prázdniny následují od pondělí 3.2. od pátku 7.2. 2020.

Od II. pololetí školního roku 2019/2020 nastoupí na místo paní ředitelky Mgr. Michaela Tomášková, která bude zároveň třídní učitelkou 1. a 2. ročníku. celý text

ostatní | 26. 1. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Pokračování kroužku keramiky

Od středy 29.1. 2020 bude obnoven kroužek keramiky s paní Gembalovou (podařilo se zprovoznit pec na vypalování keramiky ve školních dílnách). Začínáme první skupinou (mladších žáků) v obvyklém čase. Platba na tento kroužek byla převedena z prvního pololetí (za neodučené lekce).

celý text

ostatní | 22. 1. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Preventivní program „Etiketa“

Ve středu 22. 1. 2020 proběhne v naší škole preventivní program pod názvem „Etiketa“.
Pod vedením paní Kloudové si žáci zopakují pravidla slušného chování mezi lidmi a pravidla stanovená ve školním řádu. Beseda proběhne druhou a třetí vyučovací hodinu, ostatní vyučovací hodiny zůstávají dle rozvrhu hodin. Vstupné 60 Kč bude hrazeno z třídního fondu.

celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace pro rodiče - vši

Na naší škole se vyskytly vši. Žádáme rodiče o opakovanou kontrolu vlasů u dětí a jejich případné ošetření. Opatření školy proti pedikulóze najdete v „Dodatku č.1“ ke Školnímu řádu. celý text

ostatní | 20. 1. 2020 | Autor:

Bruslení

V pátek 17.1. 2020 pojedeme do Nového Bydžova na zimní stadion bruslit.
S sebou: teplé sportovní oblečení (včetně čepice a rukavic), brusle, helmu, (případně hokejky a chrániče, puk....), náhradní oblečení do školy, pití, svačinu, kapesník (do batůžku). Žáci, kteří nebudou mít brusle, nemohou bohužel na ledovou plochu a budou se pouze dívat.
Odjezd v 8:50 hodin objednaným autobusem, návrat do 11:15 hodin.
Vstupné bude zaplaceno z prostředků školy a doprava z třídního fondu. Částku upřesníme po vyúčtování. Žáci si přinesou také penál a notýsek na první hodinu. celý text

ostatní | 13. 1. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zájmové kroužky, sběr papíru

Kroužek keramiky s paní Gembalovou z organizačních důvodů v prosinci 2019 skončil. Budeme se snažit zajistit novou vedoucí kroužku keramiky do konce ledna 2020. O způsobu finančního vyrovnání za tento kroužek Vás budeme informovat.

Náhradní termíny tanečního kroužku jsou 10. ledna a 24. ledna od 13: 00 hodin (pátky).
Kroužek hry na flétnu bude nahrazen v měsíci červnu.

Lednový termín sběru papíru je vzhledem k poklesu cen přesunut na úterý 11. února (po jarních prázdninách).
Děkujeme za pochopení. celý text

ostatní | 7. 1. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace pro rodiče

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2020.
Vyučování v roce 2020 začíná v pondělí 6. ledna 2020.
V tento den také proběhne "Tříkrálová sbírka". celý text

ostatní | 28. 12. 2019 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Organizace vyučování

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 nebudou mít žáci 4. a 5. ročníku odpolední vyučování. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, odchází po příjezdu z plavání nebo po obědě domů. Ostatní mohou odjet ve 13:10 hodin domů, pokud budou mít potvrzení od rodičů v notýsku.

V pátek 20. 12. 2019 budeme mít ve škole vánoční projekt „Retrovánoce“. Žáci si přinesou batoh, svačinu, pití penál a jedno jablko na výrobu svícnu.
V tento den školní jídelna nevaří, žáci odchází domů v 11: 00 hodin (dojíždějící mohou jet autobusem v 10: 44 hodin - potvrzení v notýsku). Školní družina v tento den není.
celý text

ostatní | 17. 12. 2019 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Bližší informace o školní besídce

Ve středu 11.12. 2019 se koná předvánoční vystoupení žáků naší školy (viz. pozvánka). Žáci přijdou v 15:45 hodin do Kulturního domu v Milovicích u Hořic (začínáme v 16:00 hodin). Dojíždějící, kteří navštěvují školní družinu do 15:10 hodin (a místní, kteří jsou v ŠD do 15:30) přijdou do KD s vychovatelkou (rodiče napíší svolení do notýsku). Po skončení vystoupení, žáci odchází samostatně domů (případně si je rodiče vyzvednou v KD). celý text

ostatní | 9. 12. 2019 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Konkurz na místo ředitele ZŠ Milovice u Hořic

Prodloužení termínu podání přihlášek do konkurzu na místo ředitele ZŠ Milovice u Hořic. celý text

ostatní | 6. 12. 2019 | Autor: Správce Webu

Třídní fond, kroužek keramiky

Informace o čerpání finančních částek z třídního fondu se nepodařilo tento týden odeslat všem rodičům na email díky vzniklým technickým potížím s elektronickou pokladnou. Problém řešíme s naším IT technikem. Děkujeme Vám za pochopení.

Kroužek keramiky bude z důvodu nemoci paní Gembalové pokračovat až 11.12. se skupinou starších žáků. Termíny tohoto kroužku budou upraveny. celý text

ostatní | 4. 12. 2019 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Pozvánka na školní besídku

Pozvánka na školní besídku, která se uskuteční ve středu 11. prosince 2019. celý text

ostatní | 3. 12. 2019 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr
první předchozí
ze 16
poslední

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

planujvylety.cz

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...