#
#
#

Navigace

Obsah

Zprávy

první předchozí
ze 16
poslední

Vydávání vysvědčení

V letošním školním roce vydáváme vysvědčení v úterý 30. června od 7:45 do 8:30 hodin. Oběd ani školní družina již v tento den není. Žáci odchází po rozdání vysvědčení domů.
Přejeme Vám hezkou dovolenou a dětem prima prázdniny!

Žáci, kteří nenastoupili do školy si vyzvednou vysvědčení v úterý 30. června od 9:00 do 10:00 hodin na zahradě školy. celý text

náš tip | 24. 6. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Fotografování

V pátek 19.6. 2020 v 10:00 hodin se fotografujeme. Žáci, kteří nenastoupili s ostatními do školy 25. května se mohou vyfotografovat také. Pokud máte zájem, nezapomeňte přinést i čestné prohlášení (dle nového doporučení ministerstva školství).
celý text

náš tip | 16. 6. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace o školní družině

V pátek 12.6. 2020 nebude z organizačních důvodů školní družina.
Žáci půjdou domů po obědě (dojíždějící ve 13:10 na autobus).
Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 10. 6. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Příměstské tábory

Vážení rodiče,
na dobu prázdnin připravila MAS Podchlumí sérii prázdninových příměstských táborů, jejichž seznam a dobu konání najdete na přiloženém letáku. Bližší informace vám podají jednotlivé organizace, které pobyty organizují.

celý text

náš tip | 7. 6. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace pro rodiče k nástupu do školy

Vážení rodiče,
Škola je připravena v pondělí 25. května otevřít pro nahlášené děti. Vzhledem ke vzniklé situaci je potřeba mít na zřeteli především toto:
- Žáci přicházejí v roušce.
- Před školou se děti neshlukují, vstupují rovnou do školy.
- Rodiče do školy nesmějí.
- Žáci si okamžitě po příchodu vydezinfikují ruce.
- Pak se přezují a jdou okamžitě do své třídy.
- Tam už se řídí pokyny pedagogů.
Prosíme Vás, abyste zkontrolovali, že Vaše dítě má přihlášený /nebo naopak odhlášený/ oběd podle Vašich představ.
V pondělí si mladší děti přinesou češtinu, matematiku a prvouku. Na další dny se vždy domluvíme.
Starší děti si přinesou matematiku, český jazyk, angličtinu a vlastivědu dějiny.
Děti mají v aktovce věci na výuku, svačinu a pití, dvě roušky a sáček na ně. Pokud budou v družině, připravte, prosím i oblečení na venkovní aktivity.
Všechna další případná hygienická nařízení či změny budeme průběžně sledovat a organizovat školní výuku podle toho. Vás vždy písemně upozorníme, pokud nastanou nějaká nová opatření nebo pokud budou nějaká zrušena. Děkujeme Vám za dlouhodobou spolupráci.
Vaše učitelky
celý text

náš tip | 23. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na poslední týden

Vážení rodiče, milí žáci!
Už se to blíží, už to bude. Z dětí budou zase žáci. Rodiče si trochu vydechnou. Moc si vážíme vašeho domácího působení, protože dobře víme, jak náročné je v tomto ohledu působit na děti. Prosíme ty, kteří půjdou na oběd, aby stravování přihlásili a ostatní si obědy odhlásili.
Poslední úkoly:
1.ročník
Slabikář str. 111 - z básničky "Mláďata" vypiš velkým tiskacím písmem do sešitu všechna mláďata.
Slab. str. 112, 113 číst nahlas
Písanka str. 18, 19 20
MA - str.17, 18, 19, 20
 
 
2. ročník
ČJ - velký PS str. 78/3, str. 80
Z učebnice str. 73/3 vypiš do sešitu podst. jména a slovesa
Číst pohádku z knížky str. 11, 12
MA - str. 19, 20
 
Už se na vás všechny těšíme. celý text

náš tip | 17. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Milovice u Hořic v období do konce školního roku 2019/2020

Vážení rodiče,
v příloze si pročtěte informace týkající se opatření školy po návratu žáků dne 25.5. 2020 do škol.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme. celý text

náš tip | 13. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 11.5. - 15.5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,
škola se blíží, píšu vám předposlední úkoly. Připomínám 18. května jako termín, dokdy je potřeba nahlásit  ty děti, které přijdou do školy. A objednat jim obědy. 
Nyní k úkolům:
1. třída
ČJ - Slabikář str. 109, 110, básničku na str 111 "Klubko" se naučit zpaměti
Písanka str. 15, 16, 17
MA - str. 13, 14, 15, 16
PRV - str. 54-55
2. třída
ČJ - Velký PS 78/20, nic nekroužkovat, jen dopsat souvětí, a dále cvičení str. 78/23
učebnice str.72/7 - napiš do sešitu, barevně označ podstatná jména a slovesa
MA - 17, 18 + zopakovat všechny řady násobků, které už umíme (s prsty)
PRV - str. 51-52

Už stavíme lavice tak, aby děti seděly nejméně 150 cm od sebe a vymýšlíme provoz tak, abychom splnili všechna předepsaná nařízení. A především se těšíme na děti. S pozdravem Mgr. M. Tomášková
 
celý text

náš tip | 10. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Čestné prohlášení

Vážení rodiče,
Blíží se doba, kdy se děti prvního stupně budou vracet do tříd. Školy obdržely manuál o tom, jak bude výuka vypadat a která nařízení se budou muset dodržovat. Vám nyní předkládáme tiskopis Čestného prohlášení, abyste mohli zodpovědně rozhodnout, zda vaše dítě bude školu navštěvovat či nikoli.
Pokud se rozhodnete pro navštěvování školy, bude muset mít každý žák dvě roušky a sáček na ně. Obědy proběhnou v naší jídelně za zvýšené hygienické opatrnosti. Výuka bude probíhat ve dvou skupinách. Další důležité informace budete postupně dostávat sem, na webové stránky školy.
Ten žák, který zůstane doma, bude pravidelně dostávat úkoly, které jsme ve škole vypracovali.
Cokoli vám bude nejasné, zodpovíme nebo vysvětlíme mailem, telefonicky či osobně.
Velmi si vážíme vaší spolupráce a těšíme se na děti
Kolektiv pracovnic ZŠ Milovice

Čestné prohlášení naleznete v příloze tohoto sdělení. celý text

náš tip | 4. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 4.5. - 7.5. 2020

Vážení rodiče, milé děti,
začal květen. Pokud vše půjde dobře, tak se opravdu zanedlouho ve škole sejdeme. Teď čekáme na pokyny MŠMT, které snad dostaneme začátkem příštího týdne.
Práce na týden od 4. do 7. 5.
1. třída
ČJ - Slabikář str. 106 a 108 přečíst, str. 108 básničku nahoře přepsat velkým tiskacím písmem do sešitu.
Písanka str. 13, 14
Ma str. 10, 11, 12
Prv – pracovní list naleznete v příloze

2. třída
ČJ - učebnice str.70, cv. 7 napsat do sešitu
Velký PS str. 77, cv. 17, 19
Písanka str. 23
Přečíst v nové knize str. 7 - 9 včetně.
Prv – pracovní list naleznete v příloze
Ma - tento týden úplně zapomeneme na násobení a dělení. Budeme opakovat a procvičovat sčítání a odčítání do 100 na www.khanovaskola.cz - stejná cesta jako u násobení, ale kapitola Sčítání a odčítání do 100. Denně bude každý počítat různá cvičení - časový limit aktivní práce je 20 minut. Sčítejte si body ( pondělí až čtvrtek), pak mi je napište. Jsem zvědavá, kolik nasbíráte. 
Zdravím, už se těším, vaše učitelka celý text

náš tip | 3. 5. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo pro 1.a 2. ročník na týden 27.4. - 30.4.

Vážení rodiče, milé děti,
příští týden slavíme 1. máj - svátek. Proto je úkolů o něco méně. Pokud přeje počasí, choďte ven a sportujte. A buďte opatrní při pálení čarodějnic.
 
1. třída
Slabikář str. 104, 105 - přečíst a nakreslit obrázek
Písanka str. 10, 11, 12
MA str. 7, 8, 9
 
2. třída
ČJ z učebnice napiš do sešitu str. 69/3b, str.70/4, 5
MA - opakovat všechny řady násobků - nezapomenout na prsty. Udělat si cvičení www.khanovaskola.cz,Matematika 2. třída, Násobení 2, 3, 4, 5 - procvičení
 
Už se na vás, děti, těšíme. celý text

náš tip | 26. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 20.4.-24.4. 2020

Vážení rodiče, milé děti, 
vidina toho, že se opravdu ještě letos setkáme, začíná mít reálnější obrysy, ale ještě to musíme chvilku vydržet takto. Proto posílám další úkoly.
1. třída
MA str. 4, 5, 6 + geometrie. Tu najdeme na www.khanovaskola.cz, zmáčkneme Začít hned teď, vlevo je Matematika dle tříd, označíme 1. třídu, skoro dole je Geometrie, zmáčkneme Procvičuj, no a procvičujeme.
ČJ Slabikář str. 100, 101 přečíst nahlas. str. 102 koledu nahoře přepsat velkým tiskacím do sešitu.
Písanka str.6 - 9, píšete moc hezky. Jediná připomínka - malé a,o jsou moc tlustá, kulatá. Dietu na ně.
PRV str.. 52-53

2. třída
MA- Naučit se násobky 7 - mně byly vždy nejméně sympatické, nevím proč.
Velký prac. sešit str. 15, 16 a geometrii. Cesta ke geometrii je stejná jako u prvňáků, jediná změna je ta, že označíte druhou třídu.
ČJ z učebnice do sešitu str. 69/1,2 a 69/3 ústně
Velký PS str. 75 celou bez cvičení 13. Dále str. 76/cv.15, 16
Písanka str 21,22
Dočíst knihu Povedené prázdniny a přijít si pro novou.
PRV str. 49-50
Moc Vás všechny zdravím a díky za spolupráci Mgr. M. Tomášková

Žáci 3.,4.,5. ročníku najdou učivo v emailech.
celý text

náš tip | 20. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

PRVOUKA učivo na týden 15.4. - 22.4.

1.třída - vypracovat str. 50 a projít s dětmi str. 51
2.třída - vypracovat str. 46 - 47
celý text

náš tip | 14. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 14.4.-17.4.

Milí rodiče, tento týden od 14. do 17. dubna má pouze čtyři pracovní dny.

Úkoly pro 1. třídu
Sledovat UčíTelku - v deset hodin se cvičí.
MA str.1,2,3.
ČJ Slabikář str. 98,99 - přečíst nahlas, dvě nová písmenka.
Do sešitu nakreslit 3 věci, v jejichž názvu je f,F a 5 věcí s ch,Ch (na začátku, uprostřed nebo na konci).
Písanka str. 3, 4, 5.
 
Úkoly pro 2. třídu
Sledovat UčíTelku - v deset hodin se denně cvičí.
Stále opakovat řady násobků - s prsty (důležité pak při dělení).
MA 13, 14 - úvod do násobků sedmi - zatím se je neučíme - až příští týden.
ČJ Z učebnice do sešitu str.68/ cv.1,2.
Velký PS str.73, 74.
Písanka str. 19, 20.
Číst Povedené prázdniny do str.29 včetně.

Učivo a pracovní listy pro 3.,4.,5. ročník byly rozeslány hromadným emailem.
Pracovní listy v tištěné podobě a náhradní sešity budou od středy připraveny ve škole (v dopoledních hodinách).

  celý text

náš tip | 13. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na 6.,7. a 8. dubna

Vážení rodiče, tentokrát máme úkolů méně, protože od čtvrtka 9. dubna jsou velikonoční prázdniny.
1. ročník
MA - dokončit velký pracovní sešit (2. díl), donést ho do školy. Dostanete 3. díl a počítadlo pro další práci.
ČJ
Slabikář - číst str. 97, potom vymyslet a napsat do sešitu velkým tiskacím písmem 7 slov s G,g.
Písanka str.1,2.
PRV - pracovní list v příloze tohoto sdělení

2.ročník
MA - str. 11, 12.
ČJ
Písanka str. 17, 18.
Z učebnice přečíst str. 67, podle toho zpracovat ve velkém PS str. 72/cv. 1, 2, 3.
Kniha Povedené prázdniny číst po str. 26 včetně.
PRV - pracovní list v příloze tohoto sdělení

Pokud budete cokoli potřebovat, volejte nebo mailujte. A opatrujte se.

Učivo pro žáky 3., 4. a 5. ročníku najdete v příloze tohoto sdělení.
Jedná se o velikonoční pracovní listy (od pondělí budou také k dispozici ve škole).
Další informace najdete zároveň na svých emailech. celý text

náš tip | 5. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Dotazník Královéhradeckého kraje

Vážení rodiče,
byl nám doručen odkaz na dotazník, který je určený rodičům a jehož cílem je zjistit, jak zvládají současnou domácí výuku svých dětí. Dotazník vytvořil Královéhradecký kraj a požádal nás o jeho distribuci. https://forms.gle/juENHjED8J9MqSVP6.

Byli jsme požádáni o jeho zveřejnění na našich sociálních sítích. Vyplnění dotazníku je dobrovolné. celý text

náš tip | 4. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zápis dětí do ZŠ Milovice u Hořic

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Milovice u Hořic proběhne 7. dubna 2020. Z důvodu opatření vlády bude probíhat elektronicky (bez přítomnosti dětí).
Zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek (najdete v příloze tohoto sdělení) a podepsaný zašle na adresu školy (najdete v kontaktech), případně vhodí osobně do schránky na budově školy.
Po ukončení opatření vlády (po znovuotevření škol) Vás budeme informovat o dalším postupu (přípravná schůzka, návštěva dětí ve škole, dokumenty...).


celý text

náš tip | 4. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

ANGLICKÝ JAZYK do 8.4.2020.

Učivo naleznete v příloze tohoto sdělení, vytiskněte si pracovní listy pro příslušný ročník. V případě technických problémů (pokud nemáte funkční tiskárnu apod.) si můžete listy pro žáky vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole. celý text

náš tip | 1. 4. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 30.3.-3.4. 2020

1.tř.
Sledovat UčíTelku.
MA - 51, 52, 53, 54
PRV – str. 49
ČJ - písanku dopsat do konce a donést do školy (kdykoli dopoledne), vyzvednout si písanku novou.
Pokud si nejste jisti, jak se nějaké písmenko správně píše, podívejte se na youtube - Bobyho škola.
Slabikář str. 94, 95, 96 přečíst nahlas. K pohádce O řepě si nakreslit nebo namalovat obrázek.
Milí prvňáci, napište mi pár vět na adresu zs.milovice@centrum.cz o tom, jak vám domácí práce jde, případně co vám nejde a proč. Těším se na vaše příspěvky.

2.tř.
Sledovat UčíTelku.
MA - Donést popsaný prac. sešit do školy - kdykoli dopoledne. V nové MA stránky 8, 9, 10. Naučit násobky šesti - nezapomenout na prsty!
PRV- vystříhat a zahrát si pexeso pro houbaře (uprostřed knihy vedle strany 41).
ČJ - Písanka str. 15, 16.
V učebnici si přečíst a splnit úkoly str. 65, 66 ústně. Potom ve velkém PS vypracovat stránku 71.
Z učebnice str. 64/7 napsat do sešitu.
Povedené prázdniny - přečíst si do str. 23 včetně.
Milí druháci, napište mi pár vět na adresu zs.milovice@centrum.cz o tom, jak vám domácí práce jde, případně co vám nejde a proč. Těším se na vaše příspěvky.

3. třída
MA - str. 121, 122 procvičit ústně, do sešitu napsat 119/36 a 110/27.
ČJ – brožura s vyjmenovanými slovy str. 26/2, 27/3,4 a 28/6,8. Do sešitu přepsat cvičení z učebnice 43/7 a napsat další stránku v písance.
ČT – pokračovat ve čtení vlastní knížky, čtenářské listy jsou na těchto stránkách ke stažení.
PRV- napsat zápisky (viz. níže), nakreslit obrázek do sešitu a pročíst str. 67, 68.
Slunce – naše nejbližší hvězda, která nám poskytuje světlo a teplo.
Planety sluneční soustavy: Merkur, Venuše, Země, Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun.

4. třída
MA - str. 107, 108, 109 procvičit ústně, do sešitu napsat 107/2, 108/12 a 109/21 (pět příkladů).
ČJ – brožura se vzory podstatných jmen str. 20 a ostatní cvičení jsou na listě v příloze.
ČT – pokračovat ve čtení vlastní knížky, čtenářské listy jsou na těchto stránkách ke stažení.
PŘ a VL- zápisky najdete na listě v příloze (v případě potřeby jsou listy připraveny ve škole).

5. třída
MA – zaokrouhlování desetinných čísel (vysvětlení na listě v příloze), do sešitu napsat 106/2,5 a 107/ 9,12 ostatní cvičení na těchto stranách – ústně. Procvičovat dělení dvojciferným číslem na papír například str. 80/36.
ČJ – brožura s přídavnými jmény str. 14,15,16. Do sešitu opsat z brožury 16/5 a 17/7 (kontrola vzadu).
ČT – pokračovat ve čtení vlastní knížky, čtenářské listy jsou na těchto stránkách ke stažení.
ICT a sloh – napsat krátké vyprávění o tom, co doma děláte v době karantény..... a poslat v příloze emailem (stejně jako minulý týden).
PŘ a VL – zápisky najdete na listě v příloze (v případě potřeby jsou listy připraveny ve škole).

celý text

náš tip | 29. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Výukové programy pro 4. a 5. ročník

Přístupové údaje k nově zakoupeným výukovým programům na internetu

internetové stránky: www.invyuka.cz
výukové programy: Mazaná opice (finance), English Monkey
jméno: 70995389
heslo: tabule11 celý text

náš tip | 28. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Anglický jazyk na týden 25.3. - 1.4.

Učivo naleznete v příloze tohoto sdělení, vytiskněte si pracovní listy pro příslušný ročník. V případě technických problémů (pokud nemáte funkční tiskárnu apod.) si můžete listy pro žáky vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole.
celý text

náš tip | 25. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Čtenářské listy pro 3.,4.,5. ročník

V příloze najdete čtenářský list, pokud máte již přečtenou knížku a chcete si ji zapsat. celý text

náš tip | 22. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo na týden 23. - 27. 3. 2020


1. roč.
MA - str. 47, 48, 49, 50
ČJ
- písanka, str. 26, 27, 28, 29
- Slabikář přečíst nahlas str. 91, 92, 93
- do sešitu napsat psacím písmem věty pod článkem ve Slabikáři
PRVOUKA
- procvičovat str. 46,47
- vypracovat str. 48

2. roč.
MA
- prac. sešit str. 4, 5, 6, 7
- stále opakovat řady násobků 2, 3, 4, 5, používat prsty
ČJ
- písanka str 12, 13, 14
- velký PS str. 70
- z učebnice napsat do sešitu 63/2, 64/5,6
- čtení z knížky Povedené prázdniny do str. 19 včetně
PRVOUKA
- vypracovat str, 43,44
- otestovat znalosti str. 45

3., 4. a 5. ročník
Učivo naleznete v příloze tohoto sdělení, vytiskněte si pracovní listy pro příslušný ročník. V případě technických problémů (pokud nemáte funkční tiskárnu apod.) si můžete listy pro žáky vyzvednout v dopoledních hodinách ve škole. celý text

náš tip | 22. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Učivo pro žáky

Vážení rodiče,
úkoly do pátku 13. 3. jste měli zapsané v notýsku. Další práci pro děti už budeme vyvěšovat na našich www. stránkách. Následující úkoly jsou na tento týden (16.3. - 20.3. 2020).
1. ročník
MA - str. 43, 44, 45, 46.
Písanka - str.22, 23, 24, 25.
Čítanka - přečíst nahlas, některé pasáže i vícekrát, str. 88, 89, 90.
Do sešitu napsat velkým tiskacím písmem 10 slov, ve kterých je Ř.ř.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9 hod.
 2. ročník
MA - starý prac. sešit (PS) str. 33 - geometrie
nový PS str. 1, 2, 3
Písanka str. 9, 10, 11
ČJ - velký PS str. 69
Do sešitu z učebnice napiš cvičení str. 60/7, 8 a 62/4
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9,30 hod
3. ročník
ČJ- Doplňte do brožurky s vyjmenovanými slovy str. 25.
Napište do sešitu cvičení z učebnice 40/7 a 37/8.
Přečtěte si vyjmenovaná slova po S (str. 41) a vysvětlete si jejich význam s rodiči.
MA- Napište do sešitu 105/ 18, 19, 24, 25 a 106/ 27, 29 (slovní úlohy bez zápisu).
Procvičujte násobky čísel a dělení se zbytkem na papír (str. 117, 118).
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
4. ročník
ČJ- Napište do domácího sešitu cvičení z učebnice: 80/11, 79/9, 74/1.
Doplňte do červené brožurky str. 18, 19 (kontrola vzadu v brožurce).
MA- Napište do sešitu: 104/34, 35, 36 (slovní úlohy bez zápisu)
Procvičujte převody jednotek času, objemu, hmotnosti (95, 97, 98)
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
5. ročník
ČJ a MA najdete v příloze tohoto sdělení (jedná se o pracovní listy)- rozkliknete si "celý text" a dole najdete přílohu.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČTcelý text

náš tip | 16. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Informace o čerpání ošetřovného

S ohledem na aktuální mimořádné opatření Vás chceme informovat o možnosti čerpání ošetřovného, pokud rodič zůstane s dítětem mladším 10 let doma.
Formulář žádosti o ošetřování si můžete vytisknout z přílohy (viz. níže ) nebo jsou tyto tiskopisy k dispozici ve škole, kde Vám je potvrdíme (nepotvrzuje lékař, ale škola).

Všechny informace, včetně formuláře, jsou zároveň k dispozici na webových stránkách ČSSZ – 
 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf
celý text

náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zrušení výuky

Z důvodu uzavření škol zůstávají od středy 11.3.2020 žáci doma. Domácí úkoly dostali žáci do konce tohoto týdne a ostatní úkoly naleznete na www. stránkách školy průběžně od pondělí do odvolání tohoto opatření. Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 10. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Zrušení sběru papíru

Termíny sběru papíru se do konce školního roku ruší z důvodu dlouhodobého poklesu cen za sběrový papír (při posledním únorovém sběru činila částka za kontejner vybraného papíru pouze 318 Kč). V případě zlepšení podmínek budeme pokračovat ve sběru v příštím školním roce. Děkujeme za pochopení. celý text

náš tip | 8. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Platba za kroužky ve II. pololetí

Do konce března je třeba zaslat do třídního fondu částku na provoz zájmových kroužků:
Keramika – 550 Kč (částka snížena z důvodu neuskutečnění lekcí v prvním pololetí)
Taneční kroužek – 470 Kč
Flétna – 460 Kč

Peníze zasílejte do třídního fondu na nový účet školy: 292200935/0300

celý text

náš tip | 8. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Den otevřených dveří - pozvánka

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 17. března 2020 od 15:30 do 17:00 hodin. celý text

náš tip | 6. 3. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Kroužek keramiky

Velice nás mrzí, že se nepodařilo vypálit keramické výrobky našich dětí. Keramická pec nás i nadále zlobí. Snad to bude příště lepší. celý text

náš tip | 26. 2. 2020 | Autor: Eva Zamouřilová Mgr
první předchozí
ze 16
poslední

Univerzální překladač

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

planujvylety.cz

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...