#
#
#

Navigace

Obsah

Kontakt, charakteristika školy

Identifikační údaje

 

Základní škola, Milovice u Hořic, okres Jičín

   
Adresa školy: Základní škola Milovice u Hořic
  Milovice u Hořic 8
  508 01 Hořice
   
Ředitelka školy:

Mgr. Michaela Tomášková

 

Pracovníci školy:

 

Mgr. Eva Zamouřilová - učitelka

  Mgr. Andrea Kynclová - učitelka
  Monika Ersepková – vychovatelka, učitelka
  Hana Beránková – školnice, výdej obědů
 

Eva Kniha Ryglová - asistentka pedagoga

 

   
   
Kontakt: zs.milovice@centrum.cz

telefon: 493 698 159, 731 495 162

IČ školy: 70 99 53 89
   
DS: 5kxmps2

 

IZO:                                108 008 428

REDIZO:                           600 092 496   

 

Zřizovatel:                      Obec Milovice u Hořic  

                                      Milovice u Hořic 24

                                      508 01 Hořice

                                      tel. 724 103 153

 

Charakteristika školy

Základní škola v Milovicích u Hořic je školou málotřídní se dvěma třídami a s pěti postupnými ročníky. Vzdělávání více ročníků v jedné učebně vnímáme jako přednost pro další rozvoj dětí - starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších, získávají návyk soustředění a větší samostatnosti.

Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty v rámci zájmových aktivit dětí.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna - výdejna. Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Do základní školy přicházejí děti z různých mateřských škol (MŠ Dobrá Voda, MŠ Stračov a MŠ Třebnouševes). Spádově k nám přicházejí převážně děti z  Milovic a Bříšťan. Navštěvují ji také děti z Petroviček a Stračova.

Do 6. ročníku žáci odcházejí do základních škol nebo gymnázia v Hořicích.

 

Můžeme nabídnout

Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme u nich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, motivujeme je pro celoživotní učení. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

Komunikace mezi učiteli a rodiči se uskutečňuje na základě partnerství a spolupráce. Rodiče jsou podle zájmu a možností zapojováni do školních a mimoškolních činností.

Spolupracujeme s PPP Jičín. Vytváříme podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro nadané žáky.

Od 1. třídy jsou naši žáci vedeni k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují se komunikační dovednosti, učí se rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit.

Spojení věkových skupin při části výuky starších dětí a při různých celoškolních akcích se osvědčuje jako výhoda, kdy starší předávají své dovednosti mladším.

Žáci mohou využívat ve třídách k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností počítače. V odpoledních hodinách mohou využívat zájmové kroužky školy v rámci školní družiny - taneční kroužek "Street dance", kroužek "Hravá angličtina", "Keramika". 

Zařazujeme různé metody a formy práce. Ve škole probíhají výtvarné projekty a krátkodobé i dlouhodobé projekty.

 

Další akce v průběhu školního roku:

Slavnostní vstup prvňáčků do školy - šerpování

Projektové dny i dlouhodobé projekty – celoškolní i třídní + akce

Zábavné zápisy do 1. ročníku

Školní časopis „Školníček“

Informace pro veřejnost do milovického občasníku

Prezentace školy – www stránky

Vánoční koledování v milovickém kostele

Plavecká výuka, bruslení, lyžování a běžkování

Škola v přírodě

Den vody, Den Země, Den dětí

Úklid veřejného prostranství v obci – hrabání, sběr větviček na hřišti, v kempu, …

Výchova k ekologii – sběr papíru, plastových víček a elektroodpadu

Zájmové kroužky

Tvůrčí dílny pro rodiče

Exkurze, výlety, besedy, …

Návštěva obecní i městské knihovny

Vystoupení žáků pro veřejnost v kulturním domě

Účast ve školních i mimoškolních soutěží, sportovních hrách

Organizování setkání málotřídních škol a mateřských škol

Setkání ve škole pro předškoláky a pro jejich rodiče

Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku - šerpování

 

Virtuální prohlídka školy

Najdete na tomto odkazu:
 https://youtu.be/pSKuKZ7M0fI

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...