#
#
#

Navigace

Obsah

Vnitřní řád školní jídelny

Typ: náš tip
Vnitřní řád školní jídelny

Základní škola, Milovice u Hořic, okres Jičín

Vnitřní řád školní jídelny – výdejny

1. Školní jídelna – výdejna Milovice u Hořic vydává stravu dováženou ze Školní jídelny Střední průmyslové školy kamenické a sochařské, Hořice, Husova 675.

2. Výše stravného je určena vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování v platném znění a předpisem vedoucí školní jídelny na základě cen potravin, výše provozních a mzdových nákladů.

3. Za stravu se platí převodem na účet SPŠKS Hořice. 

4. První den nemoci je možné si oběd vyzvednout do přinesených nádob, na další dny po dobu nemoci se musí obědy odhlásit.

5. Na vrácení stravného má strávník nárok za každý stravovací den, na který je včas odhlášen.

6. Vyzvednutí oběda do přenosných nádob z důvodu nemoci či nepřítomnosti žáka vždy od 11:30 hodin do 12:00 hodin.

7. Obědy pro žáky se ve školní jídelně – výdejně vydávají v době od 11: 30 hodin do 13:00 hodin.

8. Po důkladné očistě rukou žáci přicházejí do jídelny samostatně po poslední vyučovací hodině. Dle pokynů vyučujícího vstupují do místnosti školní výdejny.

9. Žáci při vstupu do jídelny zasedají k vyhrazeným stolům. Připraví si příbor z určených nádob a nápoj z termovárnice ke svému místu a vyčkávají na pokyn pedagogického dozoru.

10. Při čekání na jídlo zachovávají žáci pravidla slušného chování a při jídle pravidla slušného stolování.

11. Pro hlavní jídlo si žáci odcházejí k okénku dle pokynu pedagogického dozoru. Odnesou si ke svému stolu nejprve talíř s polévkou, pak si přinesou druhé jídlo. Použité talíře , skleničky, příbory (nehází s nimi) i zbytky stravy odnášejí na místa tomu určená.

12. Při přenosu jídla a při stolování se žáci chovají ukázněně, potichu, neběhají, nežertují a neprovádí jiné činnosti, které by mohly způsobit nebezpečí pádu. Dbají pokynů pedagogického dozoru.

13. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu v jídelně zásadně vsedě.

14. Pedagogický dozor v jídelně sleduje chování žáků po příchodu do jídelny – výdejny, při stolování, odnášení stravy a použitého nádobí, včetně příborů. Dohled dbá nad bezpečností stravujících se žáků. 

15. Dojde-li k opaření či jinému poškození zdraví ve školní jídelně – výdejně, pedagogický dozor poskytne žáku první pomoc, provede zápis do příslušné knihy úrazů a oznamuje úraz ředitelce školy. Ředitelka školy dále provádí další úkony v souladu s příslušným metodickým pokynem MŠMT ČR.

16. Dne 13.12.2014 vstoupila v platnost vyhláška 113/2005 Sb. O způsobu označování potravin a tabákových výrobků, § 8 odstavec 10. Dále je pro nás zavazující směrnice EU – 2000/13, která byla platná do 13.12.2014, nyní je nahrazena směrnicí EU 1169/2011, článek 21.

Předpisy stanovují specifické požadavky na označování alergenových složek, u kterých je vědecky prokázáno, že vyvolávají u spotřebitelů alergie nebo nesnášenlivosti představující nebezpečí pro zdraví. Je tedy požadováno, aby veškeré složky byly zřetelně označeny názvem příslušné alergenní složky, pokud není přímo v názvu potraviny nebo jídla.

17. Od 1. 2. 2015 vstoupila v platnost novela vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování ve znění vyhlášky č. 17/2015 Sb., o školním stravování, která umožňuje školním jídelnám realizaci dietního stravování a zároveň stanovuje podmínky pro tuto realizaci. Cílem je otevřít možnost školního stravování také nezanedbatelné části dětí, žáků a studentů s chronickými onemocněními.

18. Zákonní zástupci mají povinnost seznámit se s Vnitřním řádem školní jídelny-výdejny. K nahlédnutí je ve školní jídelně a webových stránkách školy.

 

Tento Vnitřní řád školní jídelny- výdejny vstupuje v platnost dne 1.9. 2020.

Tímto dnem zaniká „Vnitřní řád školní jídelny- výdejny“ ze dne 3. 9. 2018.

 

V Milovicích dne 1.9. 2020 ……………………………

Mgr. Michaela Tomášková

ředitelka školy

 

 

 


Vytvořeno: 1. 9. 2018
Poslední aktualizace: 31. 8. 2020 14:16
Autor: Eva Zamouřilová Mgr

Překlad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Návštěvnost

Celkem návštěv:

Počítadlo přístupů

planujvylety.cz

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...