Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Milovice u Hořic
Milovice u Hořic

Kontakt, charakteristika školy

Identifikační údaje

Základní škola, Milovice u Hořic, okres Jičín

Adresa školy: Základní škola Milovice u Hořic, Milovice u Hořic 8, 508 01 Hořice    

Ředitelka školy: Mgr. Michaela Tomášková

Pracovníci školy:

 • Mgr. Eva Zamouřilová - učitelka
 • Mgr. Andrea Kynclová - učitelka  
 • Monika Ersepková – vychovatelka, učitelka  
 • Hana Beránková – školnice, výdej obědů  
 • Eva Kniha Ryglová - asistentka pedagoga

Kontakt:

 • email: zs.milovice@centrum.cz
 • telefon: 493 698 159, 731 495 162
 • IČ školy: 70 99 53 89    
 • DS: 5kxmps2
 • IZO: 108 008 428
 • REDIZO: 600 092 496   
 • Zřizovatel: 
  • Obec Milovice u Hořic  
  • Milovice u Hořic 24
  • 508 01 Hořice
  • tel. 731 493 891

Charakteristika školy

Základní škola v Milovicích u Hořic je školou málotřídní se dvěma třídami a s pěti postupnými ročníky. Vzdělávání více ročníků v jedné učebně vnímáme jako přednost pro další rozvoj dětí - starší pomáhají mladším, mladší se učí od starších, získávají návyk soustředění a větší samostatnosti.

Škola se orientuje na esteticko-výchovné předměty v rámci zájmových aktivit dětí.

Součástí školy je školní družina a školní jídelna - výdejna. Obědy jsou dováženy ze Školní jídelny SPŠ kamenické a sochařské v Hořicích. Žáci mají možnost výběru ze dvou jídel.

Do základní školy přicházejí děti z různých mateřských škol (MŠ Dobrá Voda, MŠ Stračov a MŠ Třebnouševes). Spádově k nám přicházejí převážně děti z  Milovic a Bříšťan. Navštěvují ji také děti z Petroviček a Stračova.

Do 6. ročníku žáci odcházejí do základních škol nebo gymnázia v Hořicích.
 

Můžeme nabídnout

Podporujeme u žáků citlivé vztahy k lidem, k přírodě, učíme je chránit si své zdraví, vedeme je k otevřené komunikaci, rozvíjíme u nich schopnost spolupracovat a respektovat druhého, motivujeme je pro celoživotní učení. Zaměřujeme se na ochranu životního prostředí.

Komunikace mezi učiteli a rodiči se uskutečňuje na základě partnerství a spolupráce. Rodiče jsou podle zájmu a možností zapojováni do školních a mimoškolních činností.

Spolupracujeme s PPP Jičín. Vytváříme podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro nadané žáky.

Od 1. třídy jsou naši žáci vedeni k dobrému zvládnutí čtenářských dovedností, rozšiřují se komunikační dovednosti, učí se rozhodovat, hodnotit a sebehodnotit.

Spojení věkových skupin při části výuky starších dětí a při různých celoškolních akcích se osvědčuje jako výhoda, kdy starší předávají své dovednosti mladším.

Žáci mohou využívat ve třídách k procvičování získaných znalostí, rozvoji schopností a dovedností počítače. V odpoledních hodinách mohou využívat zájmové kroužky školy v rámci školní družiny - taneční kroužek "Street dance", kroužek "Hravá angličtina", "Keramika". 

Zařazujeme různé metody a formy práce. Ve škole probíhají výtvarné projekty a krátkodobé i dlouhodobé projekty.
 

Další akce v průběhu školního roku:

 • Slavnostní vstup prvňáčků do školy - šerpování
 • Projektové dny i dlouhodobé projekty – celoškolní i třídní + akce
 • Zábavné zápisy do 1. ročníku
 • Školní časopis „Školníček“
 • Informace pro veřejnost do milovického občasníku
 • Prezentace školy – www stránky
 • Vánoční koledování v milovickém kostele
 • Plavecká výuka, bruslení, lyžování a běžkování
 • Škola v přírodě
 • Den vody, Den Země, Den dětí
 • Úklid veřejného prostranství v obci – hrabání, sběr větviček na hřišti, v kempu, …
 • Výchova k ekologii – sběr papíru, plastových víček a elektroodpadu
 • Zájmové kroužky
 • Tvůrčí dílny pro rodiče
 • Exkurze, výlety, besedy, …
 • Návštěva obecní i městské knihovny
 • Vystoupení žáků pro veřejnost v kulturním domě
 • Účast ve školních i mimoškolních soutěží, sportovních hrách
 • Organizování setkání málotřídních škol a mateřských škol
 • Setkání ve škole pro předškoláky a pro jejich rodiče
 • Slavnostní rozloučení s žáky 5. ročníku - šerpování

Virtuální prohlídka školy

Najdete na tomto odkazu: https://youtu.be/pSKuKZ7M0fI

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Plán Autokempu

Mapa kempu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Univerzální překladač

Překlad (translations)


nahoru

Projekty podpořené dotacemi