Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Milovice u Hořic
Milovice u Hořic

Aktuality

Zobrazeno 31-60 ze 490

Přípravné kurzy

Datum: 20. 10. 2020

V příloze najdete plakát týkající se přípravných kurzů k přijímacím zkouškám na osmileté gymnázium.

Změna ve výběru obědů

Datum: 9. 10. 2020

Vážení rodiče,
z technických důvodů (střední školy jsou uzavřeny) dočasně nebude možné vybírat si oběd ze dvou variant, ale bude celý týden pouze jídlo číslo 1. Pokud nebudete chtít některý den své dítě na oběd poslat, tak oběd odhlaste, ale dejte mu do družiny dostatečně velkou svačinu. Děkujeme za pochopení.

Termíny sběru papíru

Datum: 8. 9. 2020

Termíny sběru papíru ve školním roce 2020/2021 
(ve čtvrtek k OÚ Milovice u Hořic 14:30 - 15:30 hodin - nezvážený papír): 
17.9.2020
26.11.2020
11.2.2021
22.4.2021
10.6.2021

Zvážený starý papír (bez kartonů) můžete vozit do kontejneru na parkovišti u obchodu od středy odpoledne do pátku (do 8:00 hodin ráno). Počet kilogramů sdělte třídní učitelce zápisem v notýsku nebo SMS.

Školní řád

Datum: 7. 9. 2020

Na webových stránkách školy v sekci "Dokumenty" (otevřete je kliknutím na titulek Základní škola) najdete školní řád s doplněnými pravidly pro distanční vzdělávání. Prosíme Vás o přečtení tohoto dokumentu. Na třídní schůzce ve středu 23.9. 2020 (od 15:30 hodin) potvrdíte podpisem, že jste byli se školním řádem seznámeni.
Děkujeme za spolupráci.

Pozvánka na besedu

Datum: 7. 9. 2020

V příloze naleznete pozvánku na besedu MAS Podchlumí

Pozvánka na akci ve Smetanových sadech

Datum: 6. 9. 2020

MAS Podchlumí Vás zve na tradiční akci ve Smetanových sadech, která byla přeložena z 1.9. na 8.9. 2020 od 15 do 18 hodin.
Leták najdete v příloze tohoto sdělení.

Zahájení školního roku 2020/2021

Datum: 27. 8. 2020

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne v úterý 1. září 2020 od 8:00 do 9:00 hodin. Oběd ani školní družina v tento den není. Žáci 2.-5. ročníku odchází v 9:00 hodin domů.
Od 9:00 hodin se koná pro rodiče žáků 1. ročníku třídní schůzka, kde se seznámí s organizací a provozem školy.
Od středy již budou dováženy obědy ze školní jídelny (nezapomeňte si je včas nahlásit). Školní družina bude jako v loňském roce do 15:30 hodin (vyplňte si zápisní lístek a časy odchodů - žáci lístek obdrží v úterý a ve středu jej přinesou zpět do školy).
V příloze si přečtěte sdělení paní ředitelky týkající se provozu školy v následujícím období.

Předběžná nabídka zájmových kroužků

Datum: 27. 8. 2020

V příloze naleznete předběžnou nabídku zájmových kroužků na školní rok 2020/2021. Rozvrhy hodin žákům předáme v úterý 1.září 2020 (odpolední vyučování budou mít letos žáci 4.a 5. ročníku vždy v úterý do 14:00 hodin).

Školní potřeby pro žáky 2.-5. ročníku ve školním roce 2020/2021

Datum: 26. 8. 2020

Školní rok 2020/2021 se pomalu blíží. V příloze najdete soupis školních potřeb, které je třeba žákům dokoupit, pokud je nemají z loňského školního roku. Další informace o nástupu žáků do školy Vám sdělíme před ukončením prázdnin...

Pozvánka do Smetanových sadů

Datum: 26. 8. 2020

MAS Podchlumí Vás zve na tradiční akci ve Smetanových sadech dne 1. září 2020.
Podrobný program najdete v příloze tohoto sdělení.

Zahájení projektu

Datum: 20. 8. 2020

Od letošního školního roku je naše škola zapojena do projektu EU pod názvem "Lepší vzdělávání pro všechny - Milovice u Hořic". Bližší informace najdete v příloze tohoto sdělení.

Příměstské tábory

Datum: 7. 6. 2020

Vážení rodiče,
na dobu prázdnin připravila MAS Podchlumí sérii prázdninových příměstských táborů, jejichž seznam a dobu konání najdete na přiloženém letáku. Bližší informace vám podají jednotlivé organizace, které pobyty organizují.

Informace pro rodiče k nástupu do školy

Datum: 23. 5. 2020

Vážení rodiče,
Škola je připravena v pondělí 25. května otevřít pro nahlášené děti. Vzhledem ke vzniklé situaci je potřeba mít na zřeteli především toto:
- Žáci přicházejí v roušce.
- Před školou se děti neshlukují, vstupují rovnou do školy.
- Rodiče do školy nesmějí.
- Žáci si okamžitě po příchodu vydezinfikují ruce.
- Pak se přezují a jdou okamžitě do své třídy.
- Tam už se řídí pokyny pedagogů.
Prosíme Vás, abyste zkontrolovali, že Vaše dítě má přihlášený /nebo naopak odhlášený/ oběd podle Vašich představ.
V pondělí si mladší děti přinesou češtinu, matematiku a prvouku. Na další dny se vždy domluvíme.
Starší děti si přinesou matematiku, český jazyk, angličtinu a vlastivědu dějiny.
Děti mají v aktovce věci na výuku, svačinu a pití, dvě roušky a sáček na ně. Pokud budou v družině, připravte, prosím i oblečení na venkovní aktivity.
Všechna další případná hygienická nařízení či změny budeme průběžně sledovat a organizovat školní výuku podle toho. Vás vždy písemně upozorníme, pokud nastanou nějaká nová opatření nebo pokud budou nějaká zrušena. Děkujeme Vám za dlouhodobou spolupráci.
Vaše učitelky

Ochrana zdraví a provoz ZŠ Milovice u Hořic v období do konce školního roku 2019/2020

Datum: 13. 5. 2020

Vážení rodiče,
v příloze si pročtěte informace týkající se opatření školy po návratu žáků dne 25.5. 2020 do škol.
Na případné dotazy Vám rádi odpovíme.

Zápis dětí do ZŠ Milovice u Hořic

Datum: 4. 4. 2020

Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ Milovice u Hořic proběhne 7. dubna 2020. Z důvodu opatření vlády bude probíhat elektronicky (bez přítomnosti dětí).
Zákonný zástupce dítěte vyplní zápisní lístek (najdete v příloze tohoto sdělení) a podepsaný zašle na adresu školy (najdete v kontaktech), případně vhodí osobně do schránky na budově školy.
Po ukončení opatření vlády (po znovuotevření škol) Vás budeme informovat o dalším postupu (přípravná schůzka, návštěva dětí ve škole, dokumenty...).


Výukové programy pro 4. a 5. ročník

Datum: 28. 3. 2020

Přístupové údaje k nově zakoupeným výukovým programům na internetu

internetové stránky: www.invyuka.cz
výukové programy: Mazaná opice (finance), English Monkey
jméno: 70995389
heslo: tabule11

Čtenářské listy pro 3.,4.,5. ročník

Datum: 22. 3. 2020

V příloze najdete čtenářský list, pokud máte již přečtenou knížku a chcete si ji zapsat.

Učivo pro žáky

Datum: 16. 3. 2020

Vážení rodiče,
úkoly do pátku 13. 3. jste měli zapsané v notýsku. Další práci pro děti už budeme vyvěšovat na našich www. stránkách. Následující úkoly jsou na tento týden (16.3. - 20.3. 2020).
1. ročník
MA - str. 43, 44, 45, 46.
Písanka - str.22, 23, 24, 25.
Čítanka - přečíst nahlas, některé pasáže i vícekrát, str. 88, 89, 90.
Do sešitu napsat velkým tiskacím písmem 10 slov, ve kterých je Ř.ř.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9 hod.
 2. ročník
MA - starý prac. sešit (PS) str. 33 - geometrie
nový PS str. 1, 2, 3
Písanka str. 9, 10, 11
ČJ - velký PS str. 69
Do sešitu z učebnice napiš cvičení str. 60/7, 8 a 62/4
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT v 9,30 hod
3. ročník
ČJ- Doplňte do brožurky s vyjmenovanými slovy str. 25.
Napište do sešitu cvičení z učebnice 40/7 a 37/8.
Přečtěte si vyjmenovaná slova po S (str. 41) a vysvětlete si jejich význam s rodiči.
MA- Napište do sešitu 105/ 18, 19, 24, 25 a 106/ 27, 29 (slovní úlohy bez zápisu).
Procvičujte násobky čísel a dělení se zbytkem na papír (str. 117, 118).
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
4. ročník
ČJ- Napište do domácího sešitu cvičení z učebnice: 80/11, 79/9, 74/1.
Doplňte do červené brožurky str. 18, 19 (kontrola vzadu v brožurce).
MA- Napište do sešitu: 104/34, 35, 36 (slovní úlohy bez zápisu)
Procvičujte převody jednotek času, objemu, hmotnosti (95, 97, 98)
Sledovat UčíTelku - 2. program ČT
5. ročník
ČJ a MA najdete v příloze tohoto sdělení (jedná se o pracovní listy)- rozkliknete si "celý text" a dole najdete přílohu.
Sledovat UčíTelku - 2. program ČTInformace o čerpání ošetřovného

Datum: 10. 3. 2020

S ohledem na aktuální mimořádné opatření Vás chceme informovat o možnosti čerpání ošetřovného, pokud rodič zůstane s dítětem mladším 10 let doma.
Formulář žádosti o ošetřování si můžete vytisknout z přílohy (viz. níže ) nebo jsou tyto tiskopisy k dispozici ve škole, kde Vám je potvrdíme (nepotvrzuje lékař, ale škola).

Všechny informace, včetně formuláře, jsou zároveň k dispozici na webových stránkách ČSSZ – 
 https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/Karantena_a_osetrovne.pdf

Zrušení výuky

Datum: 10. 3. 2020

Z důvodu uzavření škol zůstávají od středy 11.3.2020 žáci doma. Domácí úkoly dostali žáci do konce tohoto týdne a ostatní úkoly naleznete na www. stránkách školy průběžně od pondělí do odvolání tohoto opatření. Děkujeme za pochopení.

Zrušení sběru papíru

Datum: 8. 3. 2020

Termíny sběru papíru se do konce školního roku ruší z důvodu dlouhodobého poklesu cen za sběrový papír (při posledním únorovém sběru činila částka za kontejner vybraného papíru pouze 318 Kč). V případě zlepšení podmínek budeme pokračovat ve sběru v příštím školním roce. Děkujeme za pochopení.

Platba za kroužky ve II. pololetí

Datum: 8. 3. 2020

Do konce března je třeba zaslat do třídního fondu částku na provoz zájmových kroužků:
Keramika – 550 Kč (částka snížena z důvodu neuskutečnění lekcí v prvním pololetí)
Taneční kroužek – 470 Kč
Flétna – 460 Kč

Peníze zasílejte do třídního fondu na nový účet školy: 292200935/0300

Den otevřených dveří - pozvánka

Datum: 6. 3. 2020

Srdečně Vás zveme na Den otevřených dveří, který se koná v úterý 17. března 2020 od 15:30 do 17:00 hodin.

Kroužek keramiky

Datum: 26. 2. 2020

Velice nás mrzí, že se nepodařilo vypálit keramické výrobky našich dětí. Keramická pec nás i nadále zlobí. Snad to bude příště lepší.

Projekce filmu „Podmořský svět“

Datum: 25. 2. 2020

V pátek 28. února od 10:00 hodin proběhne v naší škole projekce 3D filmu „Podmořský svět“.
Vstupné 100 Kč bude uhrazeno z třídního fondu. Rozvrh hodin bude časově upraven.

Roztančený tělocvik

Datum: 14. 2. 2020

V úterý 18. 2. 2020 proběhne druhá lekce projektu „Roztančený tělocvik“. Žáci si s panem Jahelkou zatančí v tělocvičně od 9:00 do 11:00 hodin (žáci budou rozděleni na dvě skupiny). Vyučování dle rozvrhu bude časově upraveno.

Školní družina

Datum: 14. 2. 2020

Platba za školní družinu na druhé pololetí 2019/2020 bude žákům stržena z třídního fondu
(příslušnou částku za ŠD najdete v notýsku).

Informace pro rodiče

Datum: 7. 2. 2020

Sběr papíru
Sběr papíru proběhne v úterý 11. února 2020 v obvyklém čase. Přistaven bude pouze jeden kontejner u obecního úřadu, protože již vybíráme jen kvalitní papíry ne kartony (snižují cenu sběru). Děkujeme za pochopení.

Bruslení v Novém Bydžově
V pátek 14.února 2020 pojedeme do Nového Bydžova na zimní stadion bruslit.
S sebou: teplé sportovní oblečení (včetně čepice a rukavic), brusle, helmu, (případně hokejky a chrániče, puk....), náhradní oblečení do školy, pití, svačinu, kapesník (do batůžku). Žáci, kteří nebudou mít brusle nebo ze zdravotních důvodů nemohou bruslit, zůstávají ve škole.
Odjezd v 8:50 hodin objednaným autobusem, návrat do 11:15 hodin.
Vstupné bude zaplaceno z prostředků školy a doprava z třídního fondu. Částku upřesníme po vyúčtování. Žáci si přinesou také penál a notýsek na první hodinu.

Zvýšení cen za obědy
Od 1. února 2020 se zvyšuje cena za obědy ve školní jídelně.
Mladší žáci 26 Kč, starší žáci (od 11 let) 28 Kč.
Organizace pololetí šk. roku 2019/2020

Datum: 26. 1. 2020

Ve čtvrtek 30.1. 2020 budeme žákům vydávat výpis z vysvědčení (druhou vyučovací hodinu).
Po svačině proběhnou turnaje v deskových hrách a ve vybíjené. Odpolední vyučování pro žáky
4. a 5. ročníku se ruší. Obědy a školní družina - beze změn.

Pololetní prázdniny jsou v letošním školním roce v pátek 31. 1. 2020.
Jarní prázdniny následují od pondělí 3.2. od pátku 7.2. 2020.

Od II. pololetí školního roku 2019/2020 nastoupí na místo paní ředitelky Mgr. Michaela Tomášková, která bude zároveň třídní učitelkou 1. a 2. ročníku.

Pokračování kroužku keramiky

Datum: 22. 1. 2020

Od středy 29.1. 2020 bude obnoven kroužek keramiky s paní Gembalovou (podařilo se zprovoznit pec na vypalování keramiky ve školních dílnách). Začínáme první skupinou (mladších žáků) v obvyklém čase. Platba na tento kroužek byla převedena z prvního pololetí (za neodučené lekce).

Zobrazeno 31-60 ze 490

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Plán Autokempu

Mapa kempu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Univerzální překladač

Překlad (translations)


nahoru

Projekty podpořené dotacemi