Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Milovice u Hořic
Milovice u Hořic

Aktuality

Zobrazeno 61-90 ze 490

Preventivní program „Etiketa“

Datum: 20. 1. 2020

Ve středu 22. 1. 2020 proběhne v naší škole preventivní program pod názvem „Etiketa“.
Pod vedením paní Kloudové si žáci zopakují pravidla slušného chování mezi lidmi a pravidla stanovená ve školním řádu. Beseda proběhne druhou a třetí vyučovací hodinu, ostatní vyučovací hodiny zůstávají dle rozvrhu hodin. Vstupné 60 Kč bude hrazeno z třídního fondu.

Bruslení

Datum: 13. 1. 2020

V pátek 17.1. 2020 pojedeme do Nového Bydžova na zimní stadion bruslit.
S sebou: teplé sportovní oblečení (včetně čepice a rukavic), brusle, helmu, (případně hokejky a chrániče, puk....), náhradní oblečení do školy, pití, svačinu, kapesník (do batůžku). Žáci, kteří nebudou mít brusle, nemohou bohužel na ledovou plochu a budou se pouze dívat.
Odjezd v 8:50 hodin objednaným autobusem, návrat do 11:15 hodin.
Vstupné bude zaplaceno z prostředků školy a doprava z třídního fondu. Částku upřesníme po vyúčtování. Žáci si přinesou také penál a notýsek na první hodinu.

Zájmové kroužky, sběr papíru

Datum: 7. 1. 2020

Kroužek keramiky s paní Gembalovou z organizačních důvodů v prosinci 2019 skončil. Budeme se snažit zajistit novou vedoucí kroužku keramiky do konce ledna 2020. O způsobu finančního vyrovnání za tento kroužek Vás budeme informovat.

Náhradní termíny tanečního kroužku jsou 10. ledna a 24. ledna od 13: 00 hodin (pátky).
Kroužek hry na flétnu bude nahrazen v měsíci červnu.

Lednový termín sběru papíru je vzhledem k poklesu cen přesunut na úterý 11. února (po jarních prázdninách).
Děkujeme za pochopení.

Informace pro rodiče

Datum: 28. 12. 2019

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a pohodový rok 2020.
Vyučování v roce 2020 začíná v pondělí 6. ledna 2020.
V tento den také proběhne "Tříkrálová sbírka".

Organizace vyučování

Datum: 17. 12. 2019

Ve čtvrtek 19. 12. 2019 nebudou mít žáci 4. a 5. ročníku odpolední vyučování. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, odchází po příjezdu z plavání nebo po obědě domů. Ostatní mohou odjet ve 13:10 hodin domů, pokud budou mít potvrzení od rodičů v notýsku.

V pátek 20. 12. 2019 budeme mít ve škole vánoční projekt „Retrovánoce“. Žáci si přinesou batoh, svačinu, pití penál a jedno jablko na výrobu svícnu.
V tento den školní jídelna nevaří, žáci odchází domů v 11: 00 hodin (dojíždějící mohou jet autobusem v 10: 44 hodin - potvrzení v notýsku). Školní družina v tento den není.

Bližší informace o školní besídce

Datum: 9. 12. 2019

Ve středu 11.12. 2019 se koná předvánoční vystoupení žáků naší školy (viz. pozvánka). Žáci přijdou v 15:45 hodin do Kulturního domu v Milovicích u Hořic (začínáme v 16:00 hodin). Dojíždějící, kteří navštěvují školní družinu do 15:10 hodin (a místní, kteří jsou v ŠD do 15:30) přijdou do KD s vychovatelkou (rodiče napíší svolení do notýsku). Po skončení vystoupení, žáci odchází samostatně domů (případně si je rodiče vyzvednou v KD).

Konkurz na místo ředitele ZŠ Milovice u Hořic

Datum: 6. 12. 2019

Prodloužení termínu podání přihlášek do konkurzu na místo ředitele ZŠ Milovice u Hořic.

Třídní fond, kroužek keramiky

Datum: 4. 12. 2019

Informace o čerpání finančních částek z třídního fondu se nepodařilo tento týden odeslat všem rodičům na email díky vzniklým technickým potížím s elektronickou pokladnou. Problém řešíme s naším IT technikem. Děkujeme Vám za pochopení.

Kroužek keramiky bude z důvodu nemoci paní Gembalové pokračovat až 11.12. se skupinou starších žáků. Termíny tohoto kroužku budou upraveny.

Pozvánka na školní besídku

Datum: 3. 12. 2019

Pozvánka na školní besídku, která se uskuteční ve středu 11. prosince 2019.

Změna vyučujících

Datum: 26. 11. 2019

Od pondělí 2. prosince 2019 bude žáky 1. a 2. ročníku vyučovat na matematiku a český jazyk paní Mgr. Andrea Kynclová.

Den za obnovu lesa, kroužek keramiky

Datum: 18. 11. 2019

Náhradní termín na sázení stromků v lese je pátek 22.11. 2019.

Z důvodu nemoci paní Gembalové, nebude do konce listopadu kroužek keramiky.

Informace firmy Napos ke sběru papíru

Datum: 18. 11. 2019

Cena výkupu papíru neustále klesá. Situace je tedy taková, že ve školním sběru by měl být jen papír nejvyšší kvality. Kartony, ubrousky, kapesníky, nepatří mezi kvalitní papír. Prozatím kartony vybíráme, ale musí být odděleny od kvalitního papíru.

Od úterý 26. 11. 2019 budou při každém sběru papíru připraveny u obecního úřadu dva označené kontejnery (zvlášť na karton a na papíry). Prosíme Vás o třídění papíru do dvou kontejnerů (balíčky papíru svázané provázkem nevadí). Děkujeme za spolupráci.

Plavecký výcvik

Datum: 18. 11. 2019

Plavecký výcvik ve Sportovním zařízení města Hořice začíná ve čtvrtek 28. 11. 2019. Zúčastní se ho všichni žáci 2.- 5. ročníku (a někteří žáci 1. ročníku) v rámci tělesné výchovy. Plavání bude probíhat v pěti dvojlekcích (2x 45 minut) v těchto termínech: 28. 11., 3.12., 5. 12., 12.12., 19.12. 2019 (vždy ve čtvrtek, pouze termín 3. 12. je v úterý).
Doprava bude placena ze sběru papíru. Financování plavecké výuky je hrazeno z prostředků státního rozpočtu, poskytnutých krajským úřadem (pro 2.- 5. ročník).
Odjíždíme objednaným autobusem po druhé vyučovací hodině, návrat do 12: 00 hodin.
S sebou si žáci vezmou plavky a dva ručníky do igelitové tašky. Změny v rozvrhu budou zapsány do notýsku.
Do čtvrtka 28. 11. 2019 přinesou žáci vyplněné potvrzení o zdravotním stavu žáka pro plaveckou školu (tiskopis budou mít žáci vložený v notýsku – vyplňte do potvrzení datum 28.11.).
Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit plavecké výuky přinese do 26. 11. 2019 potvrzení od lékaře a rodiče se domluví o dalším postupu s vyučujícím. 

Den za obnovu lesa

Datum: 7. 11. 2019

Ve středu 13.11. 2019 budeme v rámci projektu „Den za obnovu lesa“ sázet stromky pod záštitou společnosti Lesy ČR. Odjíždíme objednaným autobusem v 7: 45 hodin a vracíme se přibližně ve 12: 00 hodin. Žáci se tento den neučí, vezmou si pracovní oblečení, rukavice, vhodné boty do lesa a pláštěnku, (batoh, svačinu, pití). Akce proběhne za každého počasí. Na závěr si žáci mohou opéct vlastní buřty na ohništi.

Informativní třídní schůzka

Datum: 7. 11. 2019

Informativní třídní schůzka pro rodiče žáků 3.,4.,5. ročníku se koná ve středu 20. listopadu 2019 od 14:00 do 16: 00 hodin (v případě telefonické domluvy i později).

Zdravá pětka

Datum: 4. 11. 2019

V pátek 8.11. přijede do naší školy lektorka projektu „Zdravá pětka“. Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastní programu „Škola Zdravé pětky“ ( první vyučovací hodinu) a žáci 3.,4. a 5. ročníku programu „ Nakupování se Zdravou pětkou“ (druhou a třetí vyučovací hodinu). Oba programy jsou zdarma. Ostatní vyučovací hodiny zůstávají dle rozvrhu.

Informace o škole v přírodě

Datum: 4. 11. 2019

Na základě výsledků dotazníku školské rady se v letošním školním roce uskuteční pro žáky 3., 4. a 5. ročníku letní škola v přírodě .
Zpracované výsledky dotazníkového šetření jsou k nahlédnutí u paní učitelky Zamouřilové.

Ředitelské volno

Datum: 13. 10. 2019

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb, školský zákon ve znění pozdějších předpisů  vyhlašuji ve dnech 31.10. a 1.11.2019 (po podzimních prázdninách) z organizačních důvodů ředitelské volno (platí i pro školní družinu).
Mgr. Jana Vavřinková, ředitelka školy. 

Roztančený tělocvik

Datum: 13. 10. 2019

Ve čtvrtek 17. 10. 2019 proběhne v rámci celoročního projektu „Člověk a zdraví“ akce „Roztančený tělocvik“ s panem Jahelkou v tělocvičně naší školy (starší žáci 8 – 9 hod., mladší žáci 9 - 10 hodin). Vyučování dle rozvrhu bude časově upraveno.

Změna při objednávání obědů

Datum: 9. 10. 2019

Při elektronickém způsobu objednávání obědů (od září 2019) často dochází k tomu, že žáci nemají objednaný žádný oběd a zůstávají ve školní družině do 15:00 hodin bez jídla. Z tohoto důvodu jsme zajistili (ve školní jídelně) automatickou objednávku obědu číslo 1. Bude nastavena od pondělí 14. 10. 2019. Budete si pouze hlídat odhlášky a změny na oběd č. 2.
V případě nejasností nás informujte, rádi Vám vše vysvětlíme.
Připomínáme: navyšujte si včas kredity na obědy. Minimální zůstatek na obědy (na celý měsíc) je 600 Kč.

Změna v organizaci školní družiny

Datum: 9. 10. 2019

Od pondělí 14. 10. 2019 bude prodloužena činnost školní družiny do 15:30 hodin. V případě Vašeho zájmu o prodloužení ŠD napište tuto informaci do notýsku školní družiny nebo se kontaktujte přímo s paní vychovatelkou M. Ersepkovou.

Dotazník pro rodiče

Datum: 3. 10. 2019

Vážení rodiče, rádi bychom Vás požádali o vyplnění dotazníku, který přinesou žáci domů v pátek 4. 10. 2019. Dotazník je anonymní a má sloužit ke zkvalitnění spolupráce školy, žáků a rodičů. Vyplněný dotazník vložte do obálky s názvem "Školská rada" a vhoďte do poštovní schránky u vchodových dveří naší školy do 18.10.2019.
Za vyplnění dotazníku předem děkujeme.


Školská rada ZŠ Milovice u Hořic

_______________________________

Výlet do Stračova

Datum: 9. 9. 2019

Ve čtvrtek 12. 9. pojedeme do Stračova, kde si prohlédneme chov afrických sumečků. Potom navštívíme sportovní areál a zahrajeme si zde minigolf. Odjezd od školy v 7:40 hodin objednaným autobusem, návrat linkovým autobusem v 11:21 hodin (starší žáci v případě pěkného počasí půjdou zpět pěšky). Doprava bude hrazena z třídního fondu.
S sebou: sportovní oblečení a obuv, svačinu a dostatek pití. Odpolední vyučování pro starší žáky proběhne dle rozvrhu (vezmou si pouze penál).

Organizace vyučování od středy 4. 9. do pátku 6. 9. 2019

Datum: 2. 9. 2019

Ve středu 4. 9. proběhne vyučování dle rozvrhu.
Ve čtvrtek 5. 9. bude vyučování dle rozvrhu pouze první dvě hodiny. Po svačině půjdeme na hřiště plnit disciplíny olympijského víceboje (běhy, skoky...). Sportovní oblečení s sebou! V tento den není pro žáky 4. a 5. ročníku ještě odpolední vyučování. Od 16: 00 hodin – třídní schůzky.
V pátek 6. 9. půjdou žáci 1. a 2. ročníku po přestávce na pěší výlet do Ostrova (k panu Duškovi - na koně), žáci 3., 4. a 5. ročníku pojedou do Dobré Vody na anglickou pohádku (doprava a divadlo budou hrazeny z třídního fondu), zpět půjdeme z Dobré Vody pěšky. První hodinu se všechny třídy učíme dle rozvrhu.

Třídní schůzky

Datum: 30. 8. 2019

Společné třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 5. září 2019 v 16:00 hodin. Pro rodiče žáků 3.,4. a 5. ročníku ve II. třídě (pí uč. Zamouřilová). Pro rodiče žáků 1. a 2. ročníku v I. třídě ( pí řed. Vavřinková). Potvrďte podpisem přečtení této informace. Žáci ji budou mít zapsanou vzadu v notýsku na známky (1. a 2. r.) nebo v žákovské knížce (3. - 5. r.) v úterý 3. září 2019.

Žádáme Vás o důkladné přečtení Školního řádu ZŠ Milovice u Hořic, Vnitřního řádu školní družiny a Vnitřního řádu školní jídelny na internetových stránkách školy.
Na společné třídní schůzce podepíšete seznámení s těmito řády.

Organizace začátku školního roku 2019/2020

Datum: 30. 8. 2019

V pondělí 2. 9. 2019 - slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 (7:40 – 8:40 hodin).
Žáci, kteří budou navštěvovat ŠD, přinesou do úterý 3. 9. vyplněný zápisní lístek do školní družiny.
V úterý 3. 9. 2019  - třídnické práce, seznámení se školním řádem a rozvrhem, rozdávání sešitů, učebnic a školních potřeb (žáci budou mít školní tašku). Po velké přestávce - smyslové hry na zahradě (dle počasí), oběd zajištěn, školní družina do 15:10 hodin (žáci, kteří nenavštěvují ŠD, jdou po obědě domů).
Žáci si přinesou do školy ručník, bačkory, oblečení na tělesnou výchovu a školní družinu (vše podepsané).
Žáci si do pátku 6. 9. 2019 podepíší učebnice i sešity (do pondělí 9. 9. si zajistí obaly).
Do pondělí 9. 9. 2019 donesou podepsané školní a výtvarné potřeby. V žákovské knížce (v notýsku na známky) vyplňte první stranu.
Termíny prázdnin a přehled státních svátků najdete na www.miloviceuhoric.cz (Informace pro rodiče).

Školní potřeby pro 1. ročník

Datum: 13. 8. 2019

Základní škola Milovice u Hořic zakoupí žákům 1. ročníku: učebnice, pracovní sešity a některé školní potřeby na školní rok 2019/2020 z příspěvku 1 500 Kč od obce Milovice u Hořic.
Rodiče s trvalým pobytem v Milovicích obdrží ještě příspěvek 1 000 Kč na školní potřeby, který si vyzvednou do poloviny září 2019 na OÚ Milovice u Hořic.

Další školní potřeby pro 1. ročník, které zajišťují rodiče:
kufřík, hadřík, kelímek, zástěra (košile nebo tričko na Vv), fixy (6 barev), penál, velké desky na pracovní sešity, malé desky (popř. v II. pololetí), obaly na pracovní sešity a na učebnice (zakoupíte až po obdržení sešitů a učebnic na začátku školního roku), 2x ručník, ubrousek (podložku na lavici) na svačinu, láhev na pití, cvičební úbor - tepláky, tričko, cvičky (nebo obuv se světlou protiskluzovou podrážkou), sportovní oblečení a obuv do školní družiny, dvě látkové tašky s delšími uchy na oblečení do školní družiny a do tělocvičny (vše podepsané).

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne 2. září 2019 od 7: 40 do 8: 40 hodin.

Školní potřeby pro 2.- 5.ročník

Datum: 12. 8. 2019

Ve školním roce 2019/2020 žáci obdrží příspěvek od obce Milovice u Hořic v hodnotě 150 Kč, ze kterého budou hrazeny tempery, tužky č. 2,3 a 1x fix na stíratelnou tabulku, kružítko, pravítko 30 cm, trojúhelník.
Dokoupení ostatních školních potřeb zajistí rodiče ( pokud je žáci nemají v pořádku od loňského roku).
Seznam: vodové barvy, stíratelnou tabulku + hadřík, voskovky, nůžky, plochý štětec č.12 a malý plochý štětec, hadřík, kelímek, zástěra ( košile, tričko na Vv), kufřík na výtvarné potřeby, modelína, pero, tekuté a tuhé lepidlo, tužka č. 1, pastelky, fixy (6 barev), ořezávátko, guma, blok na kreslení, obaly na sešity, obaly na učebnice (žáci dostanou učebnice domů v září 2019), prostírání na svačinu, bačkory, ručník, cvičební úbor - tepláky, tričko, cvičky (nebo obuv se světlou a protiskluzovou podrážkou), oblečení a obuv na ven (TV) v látkové tašce.
Žáci navštěvující ŠD si přinesou navíc oblečení do družiny v látkové tašce a ručník.
Vše podepsané!

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne 2. září 2019 od 7: 40 do 8: 40 hodin.


Organizace posledního předprázdninového týdne

Datum: 20. 6. 2019

Pondělí 24. 6. – vybírání učebnic, rozdávání výkresů, třídnické práce. Minigolf v kempu (sportovní
oblečení a obuv).
Úterý 25. 6. - soutěž „Milovice mají talent“ (žáci si připraví krátké vystoupení, výrobek apod.),
po svačině – koupaliště (plavky, ručník, opalovací krém...).

Středa 26. 6. - výtvarná a přírodovědná soutěž, třídnické práce, koupaliště.

Čtvrtek 27. 6. - vyhodnocení soutěží (sběr papíru, čtenářské listy, předchozí soutěže...), koupaliště.
Odpolední vyučování starších žáků odpadá.

Od 16: 00 do 18: 00 hodin proběhne rozloučení s žáky 5. ročníku na zahradě školy.

Pátek 28. 6. - rozdávání vysvědčení od 7:45 do 8:30 hodin (vysvědčení žáků 1. a 2. ročníku konzultováno s paní ředitelkou).
V tento den není školní družina, žáci odchází v 8: 30 hodin domů.Školní rok 2019/2020 začíná v pondělí 2. září 2019 v 7: 45 hodin.

Akce školy

Datum: 18. 6. 2019

Ve čtvrtek 20. 6. proběhne atletické dopoledne na hřišti a na koupališti. S sebou: sportovní oblečení a obuv, plavky a ručník.
První hodinu budeme hrát matematické hry (potřebujeme penál, žákovskou knížku a notýsek). Odpolední vyučování starších žáků odpadá.

V pátek 21. 6. plánujeme projektové dopoledne se zvířátky. Žáci si mohou přinést do školy svého domácího mazlíčka a říci o něm nějaké zajímavosti (není to povinné – mohou přinést i fotografie....).

Permanentky
I v letošním školním roce mají žáci naší školy možnost získat od obce permanentky na koupaliště.
Pokud máte zájem o permanentku, dojděte si na OÚ Milovice u Hořic s fotografií dítěte.

Zobrazeno 61-90 ze 490

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Plán Autokempu

Mapa kempu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Univerzální překladač

Překlad (translations)


nahoru

Projekty podpořené dotacemi