Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Milovice u Hořic
Milovice u Hořic

Aktuality

Zobrazeno 121-150 ze 493

Organizace 31.1.2019

Datum: 24. 1. 2019

Ve čtvrtek 31.1. 2019 odpadá žákům 3., 4. a 5. ročníku odpolední vyučování, výpis z vysvědčení dostanou pátou vyučovací hodinu. Žáci 1. a 2. ročníku dostanou výpis z vysvědčení čtvrtou vyučovací hodinu. Ostatní vyučovací hodiny proběhnou dle rozvrhu.

Pololetní prázdniny jsou v letošním školním roce v pátek 1. 2. 2019.

Změny ve výuce v týdnu od 21.1. do 25.1. 2019

Datum: 17. 1. 2019

Z důvodu odjezdu některých žáků z 3., 4. a 5. ročníku na školu v přírodě dochází k několika změnám v organizaci. V pondělí 21.1. nebude kroužek „Anglické konverzace“, ve čtvrtek 24.1. nebude odpolední vyučování a v pátek 25.1. odpadá pátá vyučovací hodina. V rozvrhu hodin dojde k drobným úpravám (posunutí hodin a spojování ročníků).

Placení obědů

Datum: 17. 1. 2019

Upozorňujeme rodiče, aby důsledně dodržovali termín platby obědů. Platba by měla proběhnout do 26. dne daného měsíce. Třetina rodičů neplatí obědy včas, ale až v novém měsíci. Žádáme Vás také o zasílání přesné částky, která je vždy včas zapsána do notýsku školní jídelny.
Děkujeme za pochopení.

Sběr papíru - 15. ledna 2019

Datum: 27. 12. 2018

V úterý 15. ledna 2019 proběhne sběr starého papíru.
Zvážený starý papír můžete vozit do kontejneru na parkovišti u obchodu od pondělí 14. ledna odpoledne do středy 16. ledna (do 8:00 hodin ráno). Počet kilogramů sdělte třídní učitelce.
Nezvážený starý papír přivezte v úterý 15. ledna od 14:30 do 15:30 hodin k obecnímu úřadu.

PF 2019

Datum: 21. 12. 2018

KRÁSNÉ A KLIDNÉ VÁNOCE, DO NOVÉHO ROKU 2019 HODNĚ ZDRAVÍ, LÁSKY, POHODY, OSOBNÍCH I PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ PŘEJÍ ŽÁCI A ZAMĚSTNANCI ZŠ MILOVICE U HOŘIC

Informace pro rodiče ze dne 21. 12. 2018

Datum: 21. 12. 2018

Při pracovních činnostech žáci tvořili výrobek z keramiky. Z třídního fondu bude strženo 50 Kč za keramickou hlínu, burel a vypálení.

Po vánočních prázdninách začíná vyučování ve čtvrtek 3. ledna 2019. Žáci 3., 4. a 5. ročníku nebudou mít odpolední vyučování, ale pátou hodinu bude TV. Žáci 1. a 2. ročníku mají v tento den čtyři vyučovací hodiny. Oběd zajištěn a školní družina také.
Kroužek juda v tento den nebude, začíná až od 17. ledna 2019.

Od ledna začíná opět tělesná výchova, plavání bylo ukončeno. Žádáme rodiče o kontrolu sportovní obuvi do zrekonstruované tělocvičny. Měla by mít světlou podrážku, aby nedělala na nové podlaze šmouhy.

Přejeme Vám mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2019

Organizace vyučování

Datum: 17. 12. 2018

Ve čtvrtek 20. 12. 2018 nebudou mít žáci 3.,4. a 5. ročníku odpolední vyučování (dopoledne se učíme dle rozvrhu hodin). Odpoledne nebude ani kroužek juda. Žáci, kteří nenavštěvují školní družinu, odchází po obědě domů.

V pátek 21. 12. 2018 budeme mít ve škole vánoční besídku, žáci si přinesou batoh, svačinu, pití a penál. V tento den školní jídelna nevaří, žáci odchází domů v 11: 00 hodin (dojíždějící mohou jet autobusem v 10: 44 hodin). Školní družina v tento den není.

Bližší informace o školní besídce

Datum: 26. 11. 2018

Školní besídka se koná ve středu 28. 11. 2018. Žáci přijdou do kulturního domu v 15:45 hodin, začátek je v 16:00 hodin (dojíždějící žáci, kteří navštěvují v tento den školní družinu, mohou zůstat do besídky ve škole – potvrďte do notýsku). Po skončení vystoupení si rodiče vyzvednou žáky a oznámí to některé paní učitelce. Pokud půjde žák domů sám, napíší rodiče tuto informaci včas do notýsku. Děkujeme za pochopení!

Hudební pořad

Datum: 16. 11. 2018

V pátek 23. 11. 2018 dopoledne navštíví naši školu pan Kabát s hudebním pořadem „Královská hudební hostina“. Ve svém vystoupení seznámí žáky s hudebním skladatelem J. S. Bachem. Vstupné 45 Kč bude uhrazeno z třídního fondu.

Plavecký výcvik

Datum: 16. 11. 2018

Plavecký výcvik ve Sportovním zařízení města Hořice začíná ve středu 21. 11. 2018. Zúčastní se ho všichni žáci 1.- 5. ročníku v rámci tělesné výchovy. Plavání bude probíhat v pěti dvojlekcích
(2x 45 minut) v těchto termínech: 21. 11., 27.11., 4.12., 11.12., 18.12. 2018 (vždy v úterý jen první termín je ve středu).
Doprava bude hrazena ze sběru papíru. Cena za plaveckou výuku je 390 Kč - nutné uhradit
do 11.12. 2018 (zaslat do třídního fondu na účet školy).
Odjezd objednaným autobusem po druhé vyučovací hodině, návrat v 11: 45 hodin.
S sebou si žáci vezmou plavky a dva ručníky do igelitové tašky. Změny v rozvrhu budou zapsány do notýsku.
Do úterý 21. 11. 2018 přinesou žáci vyplněné potvrzení o zdravotním stavu žáka pro plaveckou školu (tiskopis mají žáci vložený v notýsku – vyplňte do potvrzení datum 21.11.).
Pokud se žák ze zdravotních důvodů nemůže zúčastnit plavecké výuky přinese do 20. 11. 2018 potvrzení od lékaře a rodiče se domluví o dalším postupu s vyučujícím.

Záznam z tréninku s olympionikem Janem Kufem

Datum: 14. 11. 2018

Vážení, 
záznam ze Sazka olympijského víceboje na ČT SPORT je dostupný na:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/10321897020-olympijsky-magazin/218471290290040/

Školní besídka - změna termínu

Datum: 13. 11. 2018

Vážení rodiče, školní besídka na téma „V knihovně“ se uskuteční ve středu 28. 11. 2018 od 16:00 hodin v kulturním domě.

Portál PRO ŠKOLY

Datum: 13. 11. 2018

V notýsku mají žáci vlepeny přístupové údaje na portál PRO ŠKOLY, který slouží k domácímu procvičování.

Dokument (GDPR)

Datum: 13. 11. 2018

Na společné třídní schůzce 6. září 2018 jsme hovořili o „Informovaném souhlasu“ zákonných zástupců žáka se zpracováním osobních údajů v rámci GDPR. Vyplněný dokument (žáci obdrželi v úterý 13. 11.) pošlete zpět do školy do pátku 16. 11. 2018.

Informativní třídní schůzka 20.11.2018

Datum: 13. 11. 2018

Informativní třídní schůzka se uskuteční v úterý 20.11.2018 od 14:30 hodin do 16:30 hodin. Informace o klasifikaci a chování žáků Vám předá třídní učitelka Vašeho dítěte.
Potvrďte v žákovské knížce vzadu, že jste obdrželi tuto informaci.

Pozvánka na besídku

Datum: 13. 11. 2018

Pozvánka na besídku "V knihovně"

Záznam z tréninku s olympionikem Janem Kufem

Datum: 3. 11. 2018

Vážení,
záznam z tréninku s olympionikem Janem Kufem na naší škole odvysílána ve středu 31.10. od 20:00 na ČT1 v rámci losovacího pořadu Sazky je dostupný na youtube kanále Sazky: https://www.youtube.com/user/TVSAZKA

Sběr papíru 13.listopadu 2018

Datum: 3. 11. 2018

V úterý 13. listopadu 2018 proběhne sběr starého papíru.
Zvážený starý papír můžete vozit do kontejneru na parkovišti u obchodu od pondělí 12. listopadu odpoledne do středy 14. listopadu (do 8:00 hodin ráno). Počet kilogramů sdělte třídní učitelce.
Nezvážený starý papír přivezte v úterý 13. listopadu od 14:30 do 15:30 hodin k obecnímu úřadu.

Informace pro rodiče - zástup, nový rozvrh

Datum: 25. 10. 2018

Od čtvrtka 1.11.2018 se budete ve školní družině setkávat s paní Monikou Ersepkovou, která zajistí zástup po dobu pracovní neschopnosti paní učitelky Ivety Bernkopfové. Nový rozvrh hodin (a změny ve vyučujících) dostanou žáci v pátek 26. 10. 2018 do notýsku.
Od pondělí 5. listopadu 2018 bude v naší škole vyučovat hudební výchovu paní učitelka Mgr. Pavla Chrzová (ze ZUŠ Hořice).

Druhá reportáž - sportování s olympionikem Janem Kufem

Datum: 25. 10. 2018

Ve středu 31.10.2018 v 19:58 hodin po pořadu „Branky, body, vteřiny“ bude odvysílána další krátká reportáž (při losování sportky) na programu ČT 1 o sportování s olympionikem Janem Kufem v Milovicích u Hořic.

Organizace - čtvrtek 25.10.2018

Datum: 22. 10. 2018

Ve čtvrtek 25.10.2018 budeme v rámci oslav 100. výročí založení republiky sázet na zahradě školy lípu. Pro žáky bude připraven i další program související s historií naší republiky během celého dopoledne. V tento den přijdou žáci oblečeni v národních barvách – bílá, modrá, červená ( např. modré kalhoty a červenobílé tričko....).

Reportáž - sportování s olympionikem Janem Kufem

Datum: 16. 10. 2018

Vážení rodiče, ve středu 17.10.2018 v 16:35 hodin bude odvysílána krátká reportáž v rámci Olympijského magazínu na programu ČT sport (sportování s olympionikem Janem Kufem v Milovicích u Hořic).

Termíny sběru papíru

Datum: 16. 10. 2018

Termíny sběru papíru ve školním roce 2018/2019 jsou:
13.11.2018
15.1.2019
26.3.2019
4.6.2019

Sportování s olympionikem Janem Kufem

Datum: 27. 9. 2018

Pozvánka na setkání žáků naší školy s olympionikem Janem Kufem (moderní pětiboj) a následnou autogramiádu.

Sportování s olympionikem

Datum: 27. 9. 2018

V úterý 2. října 2018 proběhne akce „Sportování s olympionikem“. Žáci si přinesou sportovní oblečení a obuv do tělocvičny, dostatek pití, svačinu a učení na první dvě vyučovací hodiny, popř. památník na podpis (autogramiáda). Začátek akce je v 10:00 hodin v Kulturním domě v Milovicích u Hořic, předpokládané ukončení ve 12:00 hodin. Oběd a školní družina zajištěny.
Pozvánku mají žáci v notýsku. Srdečně zveme i absolventy naší školy. Tímto žádáme rodiče o jejich o popř. uvolnění ze školy.

Olympionik Jan Kuf

Datum: 27. 9. 2018

Sportování s olympionikem Janem Kufem.

Beseda s paní Mazuchovou

Datum: 24. 9. 2018

Ve středu 19.9.2018 se uskutečnila beseda s paní Mazuchovou spojená s letovou ukázkou dravců. Vstupné 40 Kč bylo uhrazeno z třídního fondu.

Hudební worshop

Datum: 24. 9. 2018

Ve čtvrtek 27.9.2018 dopoledne proběhne v naší škole hudební worshop "Ze Země na Měsíc". Vstupné bude hrazeno z třídního fondu dle počtu žáků. Vyučování dle rozvrhu.

Organizace 6. a 7. září 2018

Datum: 4. 9. 2018

Čtvrtek 6.září - vyučování dle rozvrhu (5. hodina a odpolední výuka odpadá)
Pátek 7. září - vyučování dle rozvrhu

Středa 5.9.2018

Datum: 3. 9. 2018

1., 2. a 3. ročník
- pohádka „O pejskovi a kočičce“ s živými zvířátky v naší škole (přinést 50 Kč v hotovosti)
- procházka po Milovicích
4. a 5. ročník
- pěší výlet k Dobrovodskému rybníku (návrat do 12:30 hodin)

S sebou: sportovní oblečení a obuv, batoh, svačinu, pití, penál
Oběd zajištěn, školní družina bude do 15:10 hodin.

Zobrazeno 121-150 ze 493

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Plán Autokempu

Mapa kempu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Univerzální překladač

Překlad (translations)


nahoru

Projekty podpořené dotacemi